Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Metingen aan dielectrica m.b.v. een trilholte

Author: Lit, H., 31 May 1970

Supervisor: Mulders, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De orientatie van de watermolekulen in enige hydraten

Author: Hijmans, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Een wiskundig model voor de organisatie van een verpleegafdeling

Author: van der Lans, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Hulshof, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Over chopperschakelingen voor gelijkstroomtraktiemachines : een systematisch onderzoek

Author: Verlinden, A., 30 Nov 1970

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Aromaretenties bij vriesdrogen

Author: Annee, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Ontwerp van een bufferbesturingsapparaat als voorschakeleenheid voor een cassette-tape-recorder besturing

Author: Kruithof, J., 30 Nov 1970

Supervisor: Pieterse, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Reactor-ruis analyse m.b.v. correlatietechnieken

Author: Vonhoegen, J., 1970

Supervisor: Eykhoff, P. (Supervisor 1), Mulders, P. (Supervisor 2) & Brouwers, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Kinetiek en mechanisme van de reducerende chlorering van titaandioxide

Author: Soepenberg, E., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Texta: een rekenmachineprogamma, dat de lay-out en compositie van geschriften verzorgt

Author: Horstink, W., 30 Sep 1970

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1) & Hoogeveen, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Verblijftijdsspreiding in vloeistof-vloeistof sproeikolommen

Author: Joosen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Het gebruik van een gegeneraliseerd model voor kleinste-kwadratenschatting aan gesloten systemen

Author: Evers, V., 30 Jun 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Onderzoek van reactordynamisch gedrag m.b.v. een gepulste neutronengenerator

Author: Wamsteker, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De natte oxidatie van afvalwaterslib

Author: de Boer, C., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Passieve dubbelkathode-buis als obstakel in een rechthoekige golfpijp

Author: Heijnemans, W., 31 May 1970

Supervisor: van Trier, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Een elektrisch model van de spier-synthese en analyse van motorunit aktiepotentialen

Author: Blom, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het ontwerpen en bouwen van een eye-marker detecting unit

Author: Rouland, J., 30 Jun 1970

Supervisor: Pieterse, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Rekenmachine programma's voor de besturing van de TDM-centrale

Author: Deckers, W., 31 Jan 1970

Supervisor: Heetman, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het benaderen van een puntvormige belichting en een analyse van het spatiele frequentiespectrum van een optisch beeld

Author: van der Woude, M., 30 Jun 1970

Supervisor: Butterweck, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Parameterschatting aan de Human Operator

Author: Prinsen, P., 31 Aug 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Communication and control hierarchy in the brain-pituitary-adrenal axis : a systems theory and computer simulation approach

Author: Papaikonomou, E., 30 Jun 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Partiële hydrogenering van pregnadieenolonacetaat in een trickle bed reactor

Author: Bancken, E., 31 Aug 1970

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het modificeren van de door de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken ontwikkelde 25 kW elektronische Ward Leonard-installatie

Author: Last, F., 31 Jan 1970

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Golfvoortplanting in een kruisvormige golfpijp

Author: Bodenstaff, L., 31 Aug 1970

Supervisor: Boersma, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bepaling van protonposities in eenkristallen met behulp van N.M.R

Author: Gevers, E., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

De oxidatie van propeen over bismuthmolybdaat : pulsexperimenten

Author: van Maanen, H., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Enige aspekten omtrent de koppeling van een industrie-centrale met een landelijk net

Author: de Rooij, J., 30 Jun 1970

Supervisor: de Stigter, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Schatting van tijdvertragingen : een inleidende studie

Author: Verhagen, P., 30 Nov 1970

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Modulatie en demodulatie in een experimentele radarinstallatie voor maandetectie

Author: Beriere, L., 31 Aug 1970

Supervisor: van Dijl, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

The impedance of the double-cathode tube at low frequencies, measuring apparatus and computer program

Author: Blasbalg, M., 30 Jun 1970

Supervisor: Groendijk, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De eendimensionale Helmholtzvergelijking en haar oplossingsmethoden

Author: van Vroonhoven, J., 31 Aug 1970

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De rekenmachine als abonnee op de T.D.M.-centrale

Author: Franken, W., 31 May 1970

Supervisor: Hoogeveen, J. (External person) (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Mergelbranden in een gefluidiseerd bed

Author: Verkoelen, J., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Numerieke behandeling van de warmtegeleidingsvergelijking in cylindercoördinaten

Author: Op het Veld, P., 1970

Supervisor: Veltkamp, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Pseudorang, approximanten en pseudo-inversen van matrices met onbekende rang

Author: van Rooij, P., 31 Aug 1970

Supervisor: Veltkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Diafragma's met een niet uniform geleidingsvermogen in een rechthoekige golfpijp

Author: Mioch, A., 31 Aug 1970

Supervisor: Veltkamp, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Synthetische beproeving van wisselstroomvermogensschakelaars

Author: Hoving, J., 31 Mar 1970

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Synchronisatie van en communicatie tussen sequentiele processen in een boomgestructureerd dynamisch uitbreidbaar systeem

Author: Bomhoff, J. & Feijen, W., 31 Aug 1970

Supervisor: Dijkstra, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het scheiden en herstellen van het telefonie-signaal uit een multiplex PCM TV-telefonie signaal, waarbij de telefonie-informatie is ondergebracht in de TV-synchronisatiepulsen

Author: Buijs, F., 30 Nov 1970

Supervisor: de Brouwer, J. (Supervisor 1) & Rooyakkers, J. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een ellipsometrisch onderzoek van anodische deklagen op aluminium

Author: Helle, K., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

E.S.R.-onderzoek van bismuthmolybdaten en molyalumina's

Author: van Tuijl, A., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Instabiliteiten bij vloeistof-vloeistof verdringing in een gepakt bed

Author: Groen, G., 31 Aug 1970

Student thesis: Master

Een temperatuur gecompenseerde vermenigvuldiger met 4 MOS-transistoren

Author: Brouwer, R., 30 Nov 1970

Supervisor: Groendijk, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File