Find Student theses

Search in all content

Filters for Student theses

Search concepts
Selected filters

Het automatisch verzamelen en bewerken van meetgegevens bij calorimetrie

Author: Heessels, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Steenland, M. (External person) (Supervisor 1) & Gijsman, H. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De mutual primal-dual methode en een toepassing ervan op het toewijzigingsprobleem

Author: Houben, G., 31 Aug 1967

Supervisor: Benders, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Intensiteitsinterferometrie: het experiment van Hanbury Brown en Twiss

Author: Evers, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Broer, L. (Supervisor 1) & Postma, B. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Back on the rails

Author: Hendriks, F., 31 Aug 1967

Supervisor: Dijkstra, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Beschrijving van het meetinstrument

Author: Sins, A., 31 Oct 1967

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Bouw van een tweetal Mössbauer spectrometers

Author: Tromp, H., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Leeden, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Het meten van spanningsgradienten en tijdconstanten van lichtbogen in N2 en SF6

Author: van Gelderen, G., 31 Oct 1967

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Bouw van een experimentele opstelling teneinde electronenlawines in een gas met behulp van een nevelkamer zichtbaar te maken

Author: Lucassen, P., 31 Aug 1967

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Ontwerp en detektie van een radarsignaal

Author: v.d. Hark, G., 31 Jan 1967

Supervisor: van Dijl, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Lopende-golf-antennes bestaande uit cirkelcylindrische golfpijpen met transversale gleuven langs de gehele omtrek

Author: Vaessen, D., 31 Jan 1967

Supervisor: van Trier, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Enige aspecten van stroming door bolstapelingen

Author: van den Hurk, T., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Leeden, P. (Supervisor 1) & Boon, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het opstarten van een semitechnische installatie voor de bereiding van etheen uit ethanol

Author: Straatman, J., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het meten van dipoolmomenten, in het bijzonder van aminofluorenen

Author: Hochstenbach, P., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Structuurbepaling van grote moleculen met behulp van pyrolyse-gaschromatografie: thermische degradatie van aminozuren

Author: Groenendijk, H., 31 Aug 1967

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Fysisch chemisch onderzoek aan gallium-sulfide

Author: Heijligers, H., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Maesen, F. (Supervisor 1) & Lieth, R. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een nieuwe bepaling van de eerste ionisatiecoefficient van Townsend in neon

Author: Kasdorp, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

File

Onderzoek naar bereiding en structuur van organo-cobalt-carbonylen

Author: Braakman, B., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Concentreren met behulp van gashydraten : een studie naar de hydraatvorming van propaan

Author: van Grinsven, P., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Elektronische frekwentie-omzetter voor een induktie-machine

Author: Lakerveld, H., 31 Jan 1967

Supervisor: Niesten, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Betonsoorten : sterktemetingen aan cement-, polyester- en epoxyharsbeton

Author: Sanders, W., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Meting van de doorslagspanning van elektronegatieve gassen als funktie van de druk met behulp van stootspanning

Author: Damsteeg, C., 30 Apr 1967

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Overdekkingsproblemen

Author: van den Wittenboer, M., 31 Aug 1967

Supervisor: Benders, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Thermische ontleding van koolwaterstoffen in buisreactoren : de invloed van het wandmateriaal

Author: Leclercq, P., 31 Aug 1967

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Nucleaire absorptiemetingen met de oscillatortechniek

Author: Veenema, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

File

Excitatie, voortplanting en absorptie van geluidsgolven in met water gevulde pijpen

Author: Dohmen, H., 31 Aug 1967

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & Smulders, P. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Warmteoverdracht in een gefluidiseerd bed van technische afmetingen

Author: Zijderveld, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Het terugkoppelmechanisme bij de generatie van discrete frequenties door de vrijstraal

Author: Verhaegh, T., 31 Aug 1967

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1) & Poldervaart, L. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Het met een lijnbron inschakelen van een rechthoekige golfpijp als twee-dimensionaal diffractieprobleem

Author: Hanneman, H., 30 Apr 1967

Supervisor: van Trier, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Twee-dimensionale instationaire schokgolf reflecties in stikstof

Author: Knijf, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Vossers, G. (Supervisor 1), Gronert, K. (External person) (Supervisor 2) & Jager, H. (External person) (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Hydrocracking van vaste rangoon-paraffine met behulp van katalysatoren

Author: Kleingeld, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Ontwerp van een niet-gedegenereerde parametrische versterker in de X-band

Author: de Witte, G., 31 Oct 1967

Supervisor: van Dijl, B. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verkeersanalyse met behulp van een elektronische rekenmachine

Author: van der Vleugel, B., 30 Jun 1967

Supervisor: Kruithof, A. (Supervisor 1) & Geurts, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Een videoverbinding via een telefoonlijn

Author: van den Heuvel, J., 31 Jan 1967

Supervisor: van Zoest, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De natte verbranding van afvalwaterslib

Author: Ploos van Amstel, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Het vastleggen van een methode ter signalerinc van de kwaliteitskosten in het kader van de bedrijfsignalering in het algemeen

Author: Speetjens, L., 31 Jan 1967

Supervisor: Butterweck, H. (Supervisor 2) & Hulshof, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De diffusie van waterdamp in lucht onder niet-isotherme omstandigheden

Author: Daey Ouwens, C., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

File

Wachttijdproblemen bij supermarktkassa's

Author: Bedet, J., 31 Aug 1967

Supervisor: Monhemius, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De oxidatie van ethyleen in de gasfase met behulp van een zilverhoudende katalysator

Author: van Winkel, H., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het thermisch kraken van naftaleen onder hoge waterstofdruk

Author: Heesen, J., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

De hydrogenering van benzeen tot cyclohexaan

Author: Sevenstern, R., 31 Aug 1967

Supervisor: van der Baan, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Glasvorming en dielectrische eigenschappen van alkalisilicaatsystemen

Author: Havermans, A., 31 Aug 1967

Student thesis: Master

Zonekristalliseren van organische verbindingen: apparatuur en methoden

Author: Keularts, W., 31 Aug 1967

Supervisor: Keulemans, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Buiging van een electromagnetische golf aan een vlak scherm

Author: Kersten, P., 1967

Supervisor: Boersma, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het herstel van het dielectrum tussen de contacten van hoogspanningsschakelaars onmiddelijk na het onderbreken van een stroom

Author: Andriessen, F., 31 Oct 1967

Supervisor: ter Horst, D. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Expliciete schatting van proces-parameters met behulp van een digitale rekenmachine

Author: Melis, J., 30 Jun 1967

Supervisor: Eijkhoff, P. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File