Find Student theses

Search concepts
Selected filters

Wat moeten ze eigenlijk paraat hebben?

Author: Kluijtmans, R., 31 Jul 2010

Supervisor: de Jong, C. (External person) (Supervisor 1) & Perrenet, J. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Hoe schat de wiskundedocent het begripsniveau van zijn leerlingen?

Author: Storm, K., 31 Aug 2012

Supervisor: Perrenet, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Integreren van rekenopgaven met breuken in de havo-wiskundeles

Author: van der Heide, W., 2016

Supervisor: Thurlings, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

De implementatie van wiskunde D

Author: Cheung, C. K., 31 Aug 2012

Supervisor: Perrenet, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Goed, beter, best in wiskunde: wiskundewedstrijden als motiviatie-instrument

Author: Baas, A., 30 Sep 2015

Supervisor: Thurlings, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Mogelijkheden voor leerlingen om het concept functies te leren op een samenhangende manier in de schoolvakken

Author: Ooms, B., 2017

Supervisor: Marée, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Kleine deelvragen versus grote denkstappen bij procesmodelleren

Author: Kuijpers, D. & de Visser, L., 2016

Student thesis: Master

File

De wenselijkheid van een gedifferentieerd informaticastelsel in het middelbaar onderwijs

Author: Berkane, R., 31 May 2010

Supervisor: Perrenet, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Verschillen in voorkennis bij het vak NLT: problemen en mogelijke oplossingen

Author: Stoffels, F., 2011

Supervisor: Quant, E. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Opvattingen over diversiteit en de natuurwetenschappen op een Nederlands college

Author: Janssen, R., 2012

Supervisor: van Griethuijsen, R. (Supervisor 1) & van Eijck, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

NLT voor de middelbare scholen, kijkend naar de wiskunde component

Author: van Roij, A., 2009

Supervisor: Quant, E. (Supervisor 1) & van Asch, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Eindverslag ontwikkelingsonderzoek lesmodule RFID: hoe integreer je het onderwerp ethiek in het informaticacurriculum?

Author: Koenders, F., 2011

Supervisor: Perrenet, J. (Supervisor 1) & Huizing, C. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

De invloed van de volgorde van practicum en theorie op het diepe leren van Havo 4 leerlingen

Author: Kock. de, C., 31 Aug 2016

Supervisor: Sanders, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Business area's bij DAF : een studie naar de mogelijkheden voor verzelfstandiging van de produktie-area's binnen DAF Trucks NV

Author: Smeets, B. C., 31 Mar 1995

Supervisor: van Mal, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

CAD/CAM technology in the machine tool sector in historical and contemporary perspective : an attempt to formulate recommendations for developing countries

Author: Hamm, F., 31 Oct 1994

Supervisor: Gaillard, H. (Supervisor 1), van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Supervisor 2) & Kaas, E. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

The sponsoring system : knowledge bank to support AST-PF's sponsored business development process

Author: Sanders, S. K., 31 Aug 1998

Supervisor: van Beek, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Leeromgevingen in de Tweede Fase : een programma van eisen voor het studiehuis

Author: van Vlimmeren, M., 31 Dec 1999

Supervisor: Heijs, W. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een beoordelingsmodel voor het beoordelen van produktideeen bij PTT Telecom BV

Author: Swalef, R., 31 Aug 1993

Supervisor: van Beek, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Aanzet tot het ontwerp van een probleemklassifikatie

Author: Korthagen, J., 31 Aug 1977

Student thesis: Master

Het ontwerpen van een kwaliteitssysteem voor Van Vonderen

Author: Jongenelen, H., 30 Sep 1993

Supervisor: van der Bij, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

The influence of commercial capabilities and orientations in new technology ventures

Author: van der Graaff, J., 31 May 2014

Supervisor: Nijssen, E. (Supervisor 1) & de Jong, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Mogelijke organisatie verbeteringen bij Ingersoll-Rand Nederland

Author: Pyka, R., 31 May 1992

Supervisor: Kastelein, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Samenwerking tussen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg

Author: Vogels, T. A., 31 Aug 1987

Supervisor: Verweij, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Kosteninzicht: een kwestie van ABC! : afstudeeronderzoek binnen een Business-Unit van Rabofacet BV

Author: Ester, R., 28 Feb 1998

Supervisor: Kokke, C. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Doekstroombeheersing : een afstudeeronderzoek naar doorlooptijden bij Vlisco

Author: van Dongen, P. A., 30 Jun 1993

Supervisor: van Donselaar, K. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Hoe eender zijn eendere eenheden : een onderzoek naar organisatiestructueren bij het ministerie van VROM

Author: Pullens, J., 31 Aug 1993

Supervisor: Verzellenberg, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Een marktstrategische verkenning bij de technische groothandel Reesink NV

Author: Werter, H., 31 Jan 1988

Supervisor: Klarenaar, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Memocom toetsend : een aanzet tot de ontwikkeling van een user interface voor beginnende gebruikers van Memocom, de electronische postbusdienst van PTT

Author: te Rietmole, I., 31 Jan 1988

Supervisor: Gobits, R. (Supervisor 1) & Vaags, D. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File
File

Ontwerp van procesbeheersing op de walslijnen van AVEBE Foxhol

Author: Peeters, N., 30 Sep 1996

Supervisor: Kragt, H. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Licht op de keten : supply chain management in de keten Philips - Technische Unie - Croon

Author: Rook, M., 31 Aug 1997

Supervisor: Post, G. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Het coordinatiesysteem in het psychiatrisch ziekenhuis Huize Padua : een onderzoek naar het functioneren van het coordinatiesysteem op de afdeling en de effecten daarvan

Author: van Heyst, L., 31 Aug 1981

Supervisor: van der Zwaan, A. (Supervisor 1) & Mercx, R. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

Disruptive innovations in the financial sector: how banks react on the rise of marketplace lending

Author: van Zon, M., 31 Aug 2016

Supervisor: Eling, K. (Supervisor 1) & Cloodt, M. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Demand forecasts and ordering implications for the bread assortments of Dutch retailers

Author: Geboers, F., 30 Jun 2013

Supervisor: Broekmeulen, R. (Supervisor 1) & van Donselaar, K. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Automatisering en reorganisatie van een trombosedienst : een haalbaarheidsonderzoek

Author: Bronswijk, M., 24 Nov 1982

Supervisor: Kirkels, M. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Voorraadbeheersing bij een verfgroothandel : hoe het systeem van voorraadbeheersing uit de verf komt

Author: van Daalwijk, A., 31 Aug 1999

Supervisor: Schaart, A. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

De lat langs SRE: een balanced scorecard met beleid

Author: Nunnikhoven, K., 31 May 2004

Supervisor: van Bel, F. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

File

Implementatie-ontwerp voor het standaardpakket 'Commander FDC'

Author: de Wit, W., 31 Jan 1995

Supervisor: van Beek, T. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Productivity measurement in the Costa Rican low-income housing projects : the search for an adequate methodology

Author: Buis, J., 31 Mar 1997

Supervisor: Gaillard, H. (Supervisor 1), van Egmond - de Wilde De Ligny, E. (Supervisor 2) & de Ron, A. (Supervisor 2)

Student thesis: Master

File

Milieu-activiteiten in het MKB : een aanzet voor een methodologie om milieu-activiteiten in het MKB te inventariseren

Author: van der Burg, H. A., 31 Aug 1998

Supervisor: Oerlemans, L. (Supervisor 1)

Student thesis: Master

Organisatievraagstukken bij de afvalwaterreiniging

Author: Kemperman, H., 31 Aug 1974

Student thesis: Master

Metrostation Dijkzigt doorgelicht : naar een positievere beleving van de sociale veiligheid bij het gebruik van metrostation Dijkzigt

Author: Naaijen, X., 31 Aug 1997

Supervisor: van Andel, J. (Supervisor 1)

Student thesis: Master