3D skin body reconstruction

  • C. Zerva

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2015
Original languageEnglish
SupervisorGerard de Haan (Supervisor 1), Calina Ciuhu-Pijlman (External coach) & Mounir G. Zeitouny (External coach)

Cite this

'