1H NMR conformatie-analyse van gemodificeerde nucleosiden in oplossing : invloed van sterische- en stereo-elektronische effekten op de furanose conformatie

  • H.J. Blok

Student thesis: Master

Date of Award1987
Original languageDutch

Cite this

'