1,1,4,4-Tetramethoxy-2-buteen en 2,5-dimethoxy-2,5-dihydrofuran als uitgangsstof voor de synthese van (hetero)cyclische vicinale biscarbaldehyden . De synthese van methoxy gesubstitueerde alfa-naftolen

  • P.J.M. Hassing

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'