Zelfevaluatie van de kwaliteit van assessment

Asha Dijkstra, L.K.J. Baartman

  Research output: Contribution to journalArticleAcademic

  1182 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit praktisch artikel is een vervolg op het praktisch artikel Kwaliteitsmeting van Competentie Assessment Programma's via zelfevaluatie dat in het maartnummer 2007 van Onderwijsinnovatie werd gepubliceerd. In dit artikel staan de ervaringen centraal die de academies van Avans Hogeschool hebben opgedaan met de Competentie Assessment Programma's (CAP's) en de uitkomsten van de toetsscans. Hieruit blijkt dat de academies enthousiast zijn over de werkwijze en resultaten van de zelfevaluatie. Het geeft hen inzicht in en richtlijnen voor de uitvoering van het toetsbeleid en vormt een goede voorbereiding op de accreditatie. Academies ervaren de zelfevaluatie als een kwaliteitsslag om hun toetsing en toetsbeleid te verbeteren, omdat ze een duidelijk beeld krijgen van hun toetsprogramma en richtlijnen krijgen om hun toetsbeleid vorm te geven.Ook resulteert de zelfevaluatie in concrete verbeterpunten en actiepunten. Naast de concrete acties die academies ondernemen om de aanbevelingen uit de zelfevaluatie uit te voeren, treedt er een bewustwordingsproces op. De deelnemers aan de zelfevaluatie hebben inzicht gekregen in verschillende kwaliteitscriteria voor toetsing en zijn het belang hiervan gaan inzien. Tot slot is de zelfevaluatie breder dan alleen toetsing en legt het een koppeling tussen toetsing en de rest van het curriculum. Hierdoor wordt toetsing meer als onderdeel van het gehele curriculum gezien, en niet als iets dat 'achteraf' plaatsvindt.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)17-25
  Number of pages9
  JournalOnderwijsInnovatie
  Volume1
  Issue numberMaart
  Publication statusPublished - 2011

  Cite this