Wonen en verplegen : uitgangspunten voor het bouwen van wooneenheden en voorzieningen voor de verpleging van psycho-geriatrische patienten in combinatie met woningen voor ouderen

J.T. Boekholt, Y.A.W. Kort, de

Research output: Book/ReportReportAcademic

1 Downloads (Pure)

Abstract

Dit onderzoek heeft tot doel uitgangspunten te formuleren voor het bouwen van een aantal wooneenheden voor psycho-geriatrische patiënten met bijbehorende voorzieningen in combinatie met het bouwen van een aantal woningen voor zelfstandig wonende ouderen, onder het beheer van één woningbouwvereniging. Door de verpleeghuizen De Herven in 's Hertogenbosch en Mariaoord in Rosmalen is een aanvraag ingediend. bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om te komen tot vervangende nieuwbouw van de Herven en renovatie en vervangende nieuwbouw van Mariaoord. Binnen het kader van deze aanvraag wordt onder andere geopteerd voor de bouw van een zelfstandige dependance voor de verpleging van psycho-geriatrische patiënten in de wijk Hintham-Noord in 's Hertogenbosch. Omdat er naar gestreefd wordt deze vestiging in relatie te brengen met ander woonvoorzieningen voor ouderen is het plan een relatie te leggen met de bouw van 60 senioren woningen. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de woningbouwcorporatie De Kleine Meierij te Rosmalen. Verondersteld wordt dat de deskundigheid van de corporatie in het huisvesten en beheren van woningen en de zorginhoudelijke kennis en kunde van de verpleeghuizen elkaar zullen complementeren. Dit onderzoek levert een eerste aanzet tot het formuleren van uitgangspunten voor dit project waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de steeds veranderende maatschappelijke problematiek en de mogelijkheid om daar middels flexibel bouwen op te reageren.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages44
Publication statusPublished - 1996

Cite this