Wetenschap- en techniekonderwijs voor en door toekomstige leraren

M.S.J. Uum, van, K.P.E. Gravemeijer

  Research output: Contribution to journalArticleProfessional

  Abstract

  In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre professionalisering van toekomstige leraren invloed heeft op hun gepercipieerde kennis, vaardigheden en attitude ten aanzien van wetenschapen techniekonderwijs (w&t onderwijs). Om deze vraag te beantwoorden is een vragenlijst afgenomen bij toekomstige leraren van vier pabo’s in Zuid-Nederland. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de toekomstige leraren vindt dat de eigen vakinhoudelijke kennis niet voldoende is. Sommige toekomstige leraren hebben juist meer behoefte aan vakspecifieke pedagogisch-didactische kennis. De attitude van de toekomstige leraren is daarentegen in redelijke tot ruime mate positief. Omdat een groot deel van de ondervraagde toekomstige leraren zich in het derde of vierde studiejaar bevindt waarbij w&t vooral via specialisaties en keuzetrajecten aan bod komt, is het mogelijk dat deze leraren geen verdere vakinhoudelijke of vakspecifieke pedagogisch-didactische kennis opdoen tijdens hun pabo-opleiding. Het advies is om een vakgebied als w&t, dat in het basisonderwijs nog geen vanzelfsprekende plaats heeft gekregen, extra te benadrukken op de pabo en via differentiatie in het lesprogramma tegemoet te komen aan deficiënties bij toekomstige leraren.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)54-60
  JournalTijdschrift voor Lerarenopleiders
  Volume33
  Issue number3
  Publication statusPublished - 2012

  Cite this