Werkmotivatie : de rol van prestatiemeting en feedback

J.A. Algera, H.F.J.M. Tuijl, van

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

In deze bijdrage worden recente theorievorming en empirisch onderzoek over het belang van prestatie-meting en terugkoppeling in bet kader van werkmotivatie besproken. Ingegaan wordt op een aan cybernetische modellen verwant model voor gedragsregulatie. Resultaten van empirisch onderzoek naar effekten van prestatiemeting en terugkoppeling worden geplaatst in het kader van dit model. Aangegeven wordt in welke richtingen verder onderzoek gewenst is. Er wordt eigen empirisch onderzoek besproken gericht op de beantwoording van de vraag inhoeverre organisaties bij het bevorderen van prestaties van madewerkers te werk gaan volgens principes ontleend aan modellen voor gedragsregulatie waarin prestatiemeting en terugkoppeling een centrale rol spelen.
Original languageDutch
Title of host publicationBedrijfskundig onderzoek 1989 : 4e NOBO onderzoekdag bedrijfskunde
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Pages173-180
Number of pages317
ISBN (Print)90-6757-038-9
Publication statusPublished - 1989

Cite this