Werk, werkloosheid en het vacuüm tussen burger en gemeente

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In het kader van werkloosheid en werkloosheidsbestrijding behandelt dit artikel het vraagstuk van institutionele vernieuwing in buurten, wijken en gemeenten. De volgende vraag staat centraal: wat is de mogelijke bijdrage van de kringorganisatiemethode aan de analyse en mogelijke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk? In het kader van deze vraag worden de mogelijkheden tot vernieuwing van de lokale institutionele infrastructuur aan de hand van de principes van kringorganiseren besproken. Deze benadering is met name interessant omdat het huidige werkgelegenheidsbeleid is gebaseerd op de veronderstelling dat de relatie tussen markteconomie en sociale zekerheid constructiefouten bevat die de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verstoren. Een gedetailleerde analyse van deze constructiefouten ontbreekt echter tot op heden, waardoor beleid gericht op het wegnemen van deze dieperliggende oorzaak van het werkloosheidsprobleem achterwege blijft. Een belangrijke constructiefout in dit verband blijkt het zogenaamde institutionele vacuum tussen burger en gemeente te zijn. De principes van kringorganiseren kunnen wellicht worden gebruikt om dit vacuum op een doeltreffende manier op te vullen.
Original languageDutch
Pages (from-to)311-320
Number of pages10
JournalTijdschrift voor Arbeidsvraagstukken
Volume13
Issue number4
Publication statusPublished - 1997

Cite this