Waardecreatie bij de verkoop van woningen door corporaties

G. Bastiani, J.H. Eije, von, W.P. Gispen, J. Hoefman, R. Weisz

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

2 Downloads (Pure)

Abstract

Sinds 1995 zijn de woningbouwcorporaries in Nederland financieel verzelfstandigd. Hierdoor moeten ze bij hun beleid meer rekening houden met bedrijfseconomische inzichten. Dit geldt ook indien zij hun woningenbestand willen vernieuwen en daartoe een deel van hun woningvoorraad verkopen. Adequate besluitvorming over de vraag welke woningen verkocht dienen te worden is echter niet eenvoudig te organiseren. Om leegstand te voorkomen is het bovendien zaak de beslissing snel te nemen. Veel corporaties hanteren daardoor bij de verkoop een boekhoudkundige benadering. Een dergelijke benadering kan evenwel de financiële continuiteit van de corporaties op lange termijn in gevaar brengen. Dit artikel presenteert een procedure waarbij corporaties snel kunnen besluiten op basis van bedrijfseconomische principes.
Original languageDutch
Title of host publicationVastgoedbeleggingen, deel B
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Pages247-257
Number of pages11
Publication statusPublished - 2004

Cite this