Vuistregels voor materiaalkeuze : categorisering met oplopend milieueffect

P. Schmid

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Het debat over de juiste keuze van bouwmaterialen en -produkten in het licht van een duurzarne ontwikkeling is in voile gang. Hoe te meten (rnilieumaat) en te wegen (label) is een veel besproken onderwerp, zowel onder wetenschappers als bij bouwers en architecten. Maar ook de overheid en de gebruiker maken zich er meer en meer zorgen over. Het is ook duidelijk dat grote (cornmerciële) belangen hierbij een belangrijke rol spelen. In dit artikel wordt getracht orn via een aantal beginselen en uitgangspunten een principiele consensus over dit thema te bereiken.
Original languageEnglish
Pages (from-to)10-11
Number of pages2
JournalGezond Bouwen en Wonen
Volume9
Issue number1
Publication statusPublished - 1995

Cite this