Voorkeuren van fietsers met betrekking tot de hoogte en plaatsing van bomen langs fietsinfrastructuur in het stedelijke gebied

Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

6 Downloads (Pure)

Abstract

Het voorliggende paper beschrijft een eerste aanzet tot een onderzoek naar de voorkeuren van fietsers met betrekking tot de hoogte en de plaatsing van bomen langs fietsinfrastructuur. De voorkeuren zijn verzameld met behulp van een denkbeeldig keuze experiment waarin vijf relevante kenmerken zijn gevarieerd. De bestudeerde kenmerken zijn de hoogte van de bomen, de onderlinge afstand tussen de bomen, de standplaats van de bomen, de soort fietsvoorziening en de afstand tussen bomen en fietsvoorziening. Het experiment is verwerkt in een internet enquête die is ingevuld door 241 respondenten. De voorkeuren van fietsers zijn geanalyseerd met een standaard multinomiaal logit model. De grootte van de modelparameters geven aan dat veranderingen in het attribuut 'Fietsvoorziening' tot de grootste verandering leiden in de aantrekkelijkheid van fietsinfrastructuur gevolgd door de afstand van bomen ten opzichte van de fietsvoorziening. Het attribuut 'Standplaats van de boom' heeft het minste invloed op veranderingen in de aantrekkelijkheid.
Original languageDutch
Pages1-13
Number of pages13
Publication statusPublished - 2018
EventColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - Amersfoort, Netherlands
Duration: 22 Nov 201823 Nov 2018
https://www.cvs-congres.nl/

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Abbreviated titleCVS2018
Country/TerritoryNetherlands
CityAmersfoort
Period22/11/1823/11/18
Internet address

Cite this