Vervuiling van het gewelf van de St. Martinuskerk in Weert : vloerverwarming in combinatie met kaarsverbranding

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Oorspronkelijk werd de St. Martinuskerk verwarmd door middel van luchtverwarming. In 1984 vond een grote restauratie plaats en werd de luchtverwarming tevens vervangen door een vloerverwarming. Na deze grote restauratie ontstonden een aantal problemen: door de trage opwarming van het vloerverwarmingssysteem door de massieve natuurstenen vloer kon de kerk alleen stationair gestookt worden. Ten gevolge van de vloerverwarming, die bovendien op redelijk hoge binnentemperatuur gestookt werd (ca. 20 "C) ontstond een behoorlijke thermisch gedreven luchtstroming, die leidde tot tocht. De combinatie van een behoorlijk grote roetvemiling door duizenden offer- en andere kaarsen en wierook en de thermisch gedreven luchtstroming leidde tot een zeer serieuze vervuiling van de 116" eeuwse gewelfschilderingen. Bovendien waren de energiekosten ten gevolge van het op hoge stationaire temperatuur bedrijven van de vloerverwarming heel hoog. Deze kerk is bijna 8 jaar lang bouwfysisch meettechnisch gevolgd. De gewelfschilderingen zijn net weer gerestaureerd en een behoorlijk aantal maatregelen is genomen om de vervuiling in de toekomst tegen te gaan. Bovendien is een meetopstelling ontworpen en van voor de restauratie (nu drie jaar) in gebruik om de vervuiling nu en in de toekomst te kunnen blijven meten. De meetopstelling bestaat uit 2 cirkelvormige schijven met vervuilings proefstukken die in twee ronde bestaande gewelfopeningen zijn geplaatst. De schijven zijn geprepareerd voor het meten van een aantal fysische parameters: lucht- en oppervlaktetemperaturen, relatieve vochtigheid, warmtestromen en luchtsnelheden. Deze metingen lopen nagenoeg continu. De voortschrijdende mogelijke vervuiling wordt optisch met intervallen van ongeveer 3 maanden gemeten. Er is veel aandacht besteed aan het ontwerp van de meetopstelling. De vervuiling van de proefstukken moet met name representatief zijn voor de vervuiling van het gewelf: Bovendien moeten bestaande fysische processen niet verstoord worden door de meetopstelling zelf: Het is bemoedigend dat tot nu toe via de metingen geen significante vervuiling is vast te stellen.
Original languageDutch
Pages (from-to)28-33
Number of pages8
JournalBouwfysica
Volume16
Issue number3/4
Publication statusPublished - 2005

Cite this