Versnelde rijping en immobilisatie van baggerspecie. Deel 2 : Droging en waterbinding

B. Krikke, H.J.H. Brouwers, D.C.M. Augustijn, A. Honders, J. Plicht, van der

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In het vorige nummer van Cement is de problematiek van verontreinigde baggerspecie geschetst en de rol van rijping besproken. Vervolgens zijn de eigenschappen van de behandelde baggerspecie behandeld (klasse 4 baggerspecie uit stedelijk gebied). Met deze baggerspecie zijn voorproeven met cement uitgevoerd om procescondities, recepturen en rijpingstrend te herkennen. Op basis van de opgedane ervaringen worden hoofdproeven opgezet en uitgevoerd, die in dit artikel nader worden uitgewerkt. Achtereenvolgens komen de proefopzet, drogingresultaten en de chemische waterbinding aan bod. In de volgende uitgave van Cement zullen de duurzame vastlegging (immobilisatie) van de verontreinigingen en de dichtheid van het product worden behandeld.
Original languageDutch
Pages (from-to)66-70
Number of pages5
JournalCement
Volume57
Issue number5
Publication statusPublished - 2005

Cite this