Versnelde rijping en immobilisatie van baggerspecie. Deel 1: Problematiek, materialen en vooronderzoek

B. Krikke, H.J.H. Brouwers, D.C.M. Augustijn, A. Honders, J. Plicht, van der

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Een groot deel van de baggerspecie in de Nederlandse wateren is verontreinigd. De overheid heeft als doel gesteld minimaal 20% hiervan te verwerken of waar mogelijk nuttig toe te passen. Een mogelijkheid van verwerking is de baggerspecie te hergebruiken als bouwstof, waardoor tevens andere schaarse grondstoffen worden ontzien. Dit sluit aan op het ketendenken: ‘niet storten maar nuttig toepassen’. Daarbij wordt bij de verwerking van baggerspecie tot bouwstof bespaard op zowel primaire grondstoffen als op ruimtebeslag van depots. Aan de Universiteit Twente is onderzoek uitgevoerd om de technische en economische haalbaarheid vast te kunnen stellen van de behandeling van baggerspecie met additieven (cement, kalk, hulpstoffen), zodat onder normale atmosferische omstandigheden een snellere rijping en een als bouwstof toepasbaar product ontstaan. In drie artikelen in achtereenvolgende nummers van Cement wordt hiervan verslaggedaan. In het eerste artikel worden de problematiek en het vooronderzoek beschreven. In deel 2 zullen de droging en rijpingsresultaten van het hoofdexperiment worden behandeld. Deel 3 ten slotte zal ingaan op de uitloging en proctordichtheid van het immobilisaat.
Original languageDutch
Pages (from-to)77-81
Number of pages4
JournalCement
Volume57
Issue number4
Publication statusPublished - 2005

Cite this