Verschil maken

K.P.E. Gravemeijer, H.A.A. Eerde, van

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Differentiatie in het onderwijs is gebaseerd op verschillen tussenleerlingen. Maar verschillen tussen kinderen zijn meestal niet directwaarneembaar en niet eenvoudig vast te stellen. Verder bestaat er geenconsensus over de vraag aan welke verschillen we in het onderwijs aandachtmoeten besteden.Dit artikel laat zien hoe denkbeelden over het omgaan met verschillentussen leerlingen zich de laatste dertig jaar hebben ontwikkeld.Opvattingen over wat leren is en wat kinderen zouden moeten lerenveranderen in de loop der tijd. Daarmee veranderen ook de theorieën overhoe je moet differentiëren, hoe je verschil moet maken tussen kinderen.We bekijken de denkbeelden hierover zowel vanuit algemeenonderwijsleertheoretisch als vanuit vakdidactisch perspectief en schetsenvanuit een realistische visie op reken-wiskundeonderwijs een standpuntover het omgaan met verschillen.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)3-15
  JournalPanama-post : Reken-Wiskundeonderwijs: onderzoek, ontwikkeling, praktijk
  Volume23
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2004

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Verschil maken'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this