Verschil maken

K.P.E. Gravemeijer, H.A.A. Eerde, van

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Differentiatie in het onderwijs is gebaseerd op verschillen tussenleerlingen. Maar verschillen tussen kinderen zijn meestal niet directwaarneembaar en niet eenvoudig vast te stellen. Verder bestaat er geenconsensus over de vraag aan welke verschillen we in het onderwijs aandachtmoeten besteden.Dit artikel laat zien hoe denkbeelden over het omgaan met verschillentussen leerlingen zich de laatste dertig jaar hebben ontwikkeld.Opvattingen over wat leren is en wat kinderen zouden moeten lerenveranderen in de loop der tijd. Daarmee veranderen ook de theorieën overhoe je moet differentiëren, hoe je verschil moet maken tussen kinderen.We bekijken de denkbeelden hierover zowel vanuit algemeenonderwijsleertheoretisch als vanuit vakdidactisch perspectief en schetsenvanuit een realistische visie op reken-wiskundeonderwijs een standpuntover het omgaan met verschillen.
Original languageEnglish
Pages (from-to)3-15
JournalPanama-post : Reken-Wiskundeonderw¿s: onderzoek, ontwikkeling, prakt¿k
Volume23
Issue number1
Publication statusPublished - 2004

    Fingerprint

Cite this

Gravemeijer, K. P. E., & Eerde, van, H. A. A. (2004). Verschil maken. Panama-post : Reken-Wiskundeonderw¿s: onderzoek, ontwikkeling, prakt¿k, 23(1), 3-15.