Verklaringen voor het seksespecifieke studierendement op de pabo

G. Geerdink, T.C.M. Bergen, H. Dekkers

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  1 Citation (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Na vijf jaar opleiding heeft 47 procent van de mannelijke pabostudenten tegenover 70,6 procent van de vrouwelijke pabostudenten het diploma gehaald. Het hier gerapporteerde onderzoek is opgezet om verklaringen te vinden voor dit verschil in studierendement. Aansluitend bij bestaande verklarlngsmodellen voor seksespecifieke studierendementen (Dekkers, 199B; Eccles, 1984) veronderstellen we dat het rendement van deze minderheidsgroep op de pabo beeinvloed wordl door sekseverschillen In studentfactoren in samenhang met sekseverschilIen in curriculumperceptie. Bij een onderzoeksgroep bestaande uit vijftien mannelijke en vijftien vrouwelijke pabostudenten is gedurende de eerste tweeenhalf jaar van hun opleiding nagegaan of er seksespecitieke verschillen zijn In beroepsmotivatie en opleidingsverwachtingen, of pabostudenten het geboden curriculum seksespecitiek percipieren, en of de samenhang daartussen het seksespecifieke studierendement kan verklaren. We concluderen dat het curriculum van de pabo minder goed aansluit bij de beroepsmotieven en opleidingsverwachtingen van mannelijke pabostudenten waardoor het verklaarbaar is dat zij vaker dan vrouwelljke studenten afhaken voordat de eindstreep behaald is.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)263-280
  JournalPedagogische Studiën
  Volume86
  Issue number4
  Publication statusPublished - 2009

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Verklaringen voor het seksespecifieke studierendement op de pabo'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this