Verdringingsventilatie in musea : onderzoek aan de hand van een casus

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Het binnenklimaat in een recent gerenoveerd Nederlands museum* voldoet niet aan de in het bestek gestelde criteria en aan richtlijnen voor collectiebehoud, hoewel er een uitgebreide klimaatinstallatie in het gebouw aanwezig is. Bovendien laat de luchtkwaliteit in enkele zalen te wensen over bij hoge bezoekersaantallen. Om de situatie te beoordelen is door de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een meetprogramma opgestart om onder andere luchttemperatuur en luchtvochtigheid op meerdere plaatsen langdurig in de tentoonstellingszalen te meten. Ook is gebruik gemaakt van simulatiemodellen om verbeteropties te onderzoeken. Meetresultaten tonen aan dat de problemen vooral veroorzaakt worden door het disfunctioneren van het bevochtigingssysteem van de klimaatinstallatie. Bovendien blijkt de bevochtigingscapaciteit krap bemeten te zijn. Toetsing van de meetresultaten aan de in het Programma van Eisen gestelde eisen, welke zijn gebaseerd op de voormalige eisen van het Instituut Collectie Nederland [1], laat grote verschillen zien. Wordt het binnenklimaat getoetst aan klimaatrichtlijn ASHRAE B [2], wat voor een dergelijk monumentaal gebouw realistisch is, dan is het binnenklimaat, afgezien van de droge perioden veroorzaakt door het disfunctioneren van de klimaatinstallatie, nog niet slecht te noemen. Uit literatuur en metingen blijkt dat het toegepaste ventilatieprincipe in de tentoonstellingszalen, verdringingsventilatie in combinatie met een variabel volume systeem (VAV), per definitie niet geschikt is om een stabiel en homogeen binnenklimaat te creëren en daarom een ongelukkige systeemkeuze is. Verdringingsventilatie leidt namelijk tot een hygrothermische stratificatie over de hoogte van de ruimte en kunstobjecten. Een VAV-systeem zorgt daarnaast voor een slecht regelbare vochtbeheersing en luchtkwaliteit. Aangezien het veranderen van het ventilatiesysteem financieel en technisch niet haalbaar is, is aanbevolen de huidige situatie waar mogelijk te optimaliseren. Ondanks de ongelukkige systeemkeuze is op deze wijze een redelijk acceptabel binnenklimaat haalbaar, zonder al te grote temperatuur- en RV-gradiënten. *het betreffende museum is op verzoek geanonimiseerd
Original languageDutch
Pages (from-to)20-29
Number of pages10
JournalBouwfysica
Volume21
Issue number3
Publication statusPublished - 2010

Cite this