Van beeld naar Beslissing

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

222 Downloads (Pure)

Abstract

Door vergrijzing van de bevolking neemt de vraag naar medische zorg aanzienlijk toe. Daarnaast beschikken artsen over steeds meer informatie om de juiste zorg te bepalen. Om voor de toekomst goede en betaalbare zorg te waarborgen, zal deze effectiever en efficiënter moeten worden. Medische beeldanalyse kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Met behulp van beeldanalyse kunnen artsen beter en sneller de in de medische beelden aanwezige informatie vertalen naar inzicht in het patiëntspecifieke ziektebeeld, om zo beter en sneller beslissingen te nemen over de toe te passen therapie. In deze rede beschrijft Breeuwer de huidige status van cardiovasculaire beeldanalyse algoritmiek en gaat hij in op de onderzoeksvragen voor de toekomst. Hij concentreert zich daarbij op de toepassing van cardiovasculaire beeldanalyse algoritmiek op magnetische resonantie beelden.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages32
ISBN (Print)978-90-386-2510-2
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Intreerede uitgesproken of 20 mei 2011 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this