Vakdidactische kennis op het gebied van techniek in het basisonderwijs: het meten van 'Pedagogical Content Knowledge'.

E.J. Rohaan, R. Taconis, W.M.G. Jochems

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

  1 Downloads (Pure)

  Abstract

  Wat moet een leraar in het basisonderwijs kennen en kunnen om goed techniekonderwijs te geven? En: welke kennis en vardigheden daarvan hebben zij al in huis als zij beginnen aan een nascholingscursus? In dit hoofdstuk presenteren de onderzoekers de eerste schreden op het gebied van de ontwikkeling van een Techniek Didaktiek Test waarmee dit in kaart kan worden gebracht. De test meet de Pedagogical Content Knowledge (PCK) van leraren, ofwel de vakdidactische kennis die zij nodig hebben om goed techniekonderwijs te geven. De PCK is een veelomvattend begrip: het bestaat uit vakinhoudelijke kennis gecombineerd met pedagogisch-didactische kennis, vertrouwen in eigen kunnen en een positieve attitude ten aanzien van het vakgebied. Die breedte van dit kennisdomein van leraren en de samenhang tussen de verschillende componenten laat meteen de moeilijkheid zien waar onderzoekers tegenaan lopen, want daardoor is PCK lastig te meten.Onderzoekers in het verleden zijn stukgelopen op de ontwikkeling van de juiste vragen en de formulering van de juiste antwoorden. Rohaan, Taconis en Jochems hebben gekozen voor de ontwikkeling van een multiple choice test. Daarvoor maakten zij gebruik van een groep experts die samen de vragen, antwoorden en beoordelingscriteria formuleerden. Onderweg kwamen zij dezelfde moeilijkheden tegen als de pioniers op dit gebied. Desondanks hebben de onderzoekers een test kunnen samenstellen die voldoet aan de wetenschappelijke eisen op dit vlak. De test(bestaande uit 19 vragen) is afgenomen bij 101 leraren van de bovenbouw van scholen in Noord-Brabant en Limburg. Uit de testresultaten valt te concluderen dat het mogelijk is een PCK-test statistisch te valideren op basis van test-hertest betrouwbaarheid. Daarmee is een belangrijke stap gezet.
  Original languageEnglish
  Title of host publicationOnderzoek naar wetenschap en techniek in het Nederlandse basisonderwijs
  EditorsH. Keulen, van, J. Walma van der Molen
  Place of PublicationDen Haag
  PublisherPlatform Bèta Techniek
  Pages149-155
  Number of pages190
  ISBN (Print)978-90-5861-061-4
  Publication statusPublished - 2009

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Vakdidactische kennis op het gebied van techniek in het basisonderwijs: het meten van 'Pedagogical Content Knowledge'.'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this