Uitdagingen voor het Nederlands bedrijfsleven : en de relevantie voor de bedrijfskunde

C. Dam, van, R.M.H. Deitz

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In een eerdere bijdrage (Van Dam en Deitz, 1995) zijn ‘uitdagingen voor de bedrijfskunde’ besproken, zoals deze volgden uit een enquête onder 128 deskundigen op bedrijfskundig gebied en algemeen directeuren. Analyse van een deel van de enquêteresultaten heeft in dat artikel onder meer tot tien stellingen geleid, waarvan de meest belangrijke betrekking hebben op internationalisatie, de toekomstige rol van informatietechnologie, flexibiliteit en het spanningsveld tussen ‘integratie' en ‘differentiatie’ in de bedrijfskunde. In dit artikel wordt het tweede deel van de enquêteresultaten behandeld: ‘uitdagingen voor het Nederlandse bedijfsleven’. Ingegaan wordt op de visie van deskundigen en die van directeuren hieromtrent en de betekenis daarvan voor de berijfskunde. De resultaten worden ten slotte in verband gebracht met de bevindingen van het eerste artikel.
Original languageDutch
Pages (from-to)62-72
Number of pages11
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume67
Issue number4
Publication statusPublished - 1995

Cite this