Uitdagingen voor de bedrijfskunde : een praktisch perspectief op onderzoek en opleiding

C. Dam, van, R.M.H. Deitz

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Talrijke auteurs hebben reeds hun visie gegeven op de oniwikkeling van de bedrijfskunde. Het betreft daarbij in de meeste gevallen persoonlijke beschouwingen. Deze bijdrage tracht hierop een aanvulling te vormen, door de meningen van deskundigen op bedrijfskundig gebied en directeuren over de te veiwachten ontwikkelingen en uitdagingen te inventariseren. Na de inleiding worden de resultaten besproken van een enquête onder 128 deskundigen en directeuren. Uit de antwoorden valt een aantal trends af te leiden. Toenemende internationalisatie, informatietechnologie (IT) en een andere kijk op de mens in de organisatie zullen volgens de respondenten een doorslaggevende rol gaan spelen, evenals de ‘identiteit’ van de bedrijfskunde. Verder gaat het artikel in op vijf interviews met hoogleraren op bedrijfskundig gebied die voor verdieping zorgen. Als afronding van deze inventarisatie presenteren de auteurs twee hierop gebaseerde toekomstscenario’s met de daaraan verbonden consequenties.
Original languageDutch
Pages (from-to)13-24
Number of pages12
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume67
Issue number1
Publication statusPublished - 1995

Cite this