Tussen strengheid en stroperigheid

Research output: Book/ReportInaugural speechAcademic

693 Downloads (Pure)

Abstract

Op 20 september 2001 hield ik mijn intreerede aan de Universiteit Twente. Degenen die daarbij aanwezig waren, weten wellicht de titel nog: ‘Alles stroomt, maar hoe?’. Net als vandaag ging die intreerede over reologie, het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de bestudering van het vervormings- en stromingsgedrag van materialen. Maar er is wel een verschil tussen mijn rede in 2001 en mijn rede vandaag: Ik wil mij nu specifieker richten op de relatie tussen wiskunde en reologie. Tenslotte aanvaardde ik in 2001 een leeropdracht binnen de faculteit Technische Natuurkunde en nu één binnen de faculteit Wiskunde en Informatica. De titel van mijn voordracht, ‘tussen strengheid en stroperigheid’, refereert aan mathematische reologie, mijn leeropdracht. Een vakgebied dat zich tussen de wiskunde (strengheid) en reologie (stroperigheid) in bevindt. Maar wat is mathematische reologie eigenlijk? Om deze vraag te beantwoorden, wil ik u eerst iets vertellen over reologie. Ook zal ik u het een en ander vertellen over wiskunde en in het bijzonder over de relatie van wiskunde tot natuurkunde. Er komen daarbij ook enkele wiskundige formules over het voetlicht. Er wordt wel eens gezegd dat je met iedere wiskundige formule die je toont in een lezing, de helft van je publiek verliest. Maar dat is natuurlijk een fabeltje, en gaat zeker niet op voor het gezelschap dat vandaag hier aanwezig is! Wat ik belangrijk vind is dat ik u deelgenoot kan maken van het fascinerende vakgebied waarin ik werkzaam ben en u kan laten zien wat mij motiveert in deze leeropdracht.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages28
ISBN (Print)978-90-386-1207-2
Publication statusPublished - 2008

Bibliographical note

Intreerede, uitgesproken op 18 januari 2008 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this