Toenemende emissie zwaveldioxide in Nederland

H. Zeedijk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Slechts weinig is bekend over de emissie van zwaveldioxide in Nederland. Aan de hand van statistische gegevens over het energieverbruik is hiervan een schatting gemaakt voor een periode van 1963 t/m 1972. Tevens is het hypothetische geval in beschouwing genornen, dat de ontdekking van de aardgasbel in Slochteren niet had plaats gevonden en de groei van het energieverbruik in hoofdzaak uit aardolieprodukten gedekt had moeten worden. In beide gevallen, met en zonder aardgas, neemt de zwaveldioxide-emissie toe. Met het aardgas is dit echter nog uitsluitend het gevoig van de expansie van de talrijke olieraffinaderijen in Nederland. De ontwikkelingen brengen een verschuiving te weeg van emissies op laag niveau in de atmosfeer naar emissies uit hoge fabrieksschoorstenen, hetgeen een reeds geconstateerde daling van de voor mensen zo belangrijke grondconcentraties met zich brengt.
Original languageDutch
Pages (from-to)10-15
JournalChemisch Weekblad. Chemische Courant
Volume67
Issue number15
Publication statusPublished - 1971

Cite this