Thermisch comfort en het programma van eisen, Syllabus Studieochtend "Installaties voor zwembaden"

Research output: Book/ReportReportAcademic

2 Downloads (Pure)

Abstract

Vanuit een globale beschrijving van de factoren en processen die een rol spelen bij de thermische behaaglijkheid van de mens en de samenhang met het energiegebruik van een gebouw, worden een aantal gereedschappen en uitgangspunten voor het Programma van Eisen (PvE) van een zwembad toegelicht. Door de toegenomen complexiteit van het probleem enerzijds en de toegenomen mogelijkheden uit de moderne Informatie Technologie anderzijds, zou het PvE moeten worden gebaseerd op prestatie eisen en zou bij de toetsing gebruik gemaakt moeten wor den van computersimulatie om een integrale benadering te waarborgen.
Original languageEnglish
Place of PublicationDen Haag
PublisherNederlandse Ingenieursvereniging
Number of pages13
Publication statusPublished - 1991

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Thermisch comfort en het programma van eisen, Syllabus Studieochtend "Installaties voor zwembaden"'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this