The Pólya distribution

A.J. Bosch

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Citations (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Abstract

De Pólya verdeling is een zeer algemene verdeling voor een discrete variabele afhankelijk van 3 parameters. In dit artikel worden de verschillende wijzen waarop de Pdlya verdeling kan ontstaan en de verschillende vormen waarop zij kan worden beschreven samengevat. Voorts worden de momenten bepaald en enige belangrijke eigenschappen in verband met de steekproeftheorie besproken. Tenslotte wordt aangetoond dat bekende discrete verdelingen zoals de binomiale, of de Poisson verdeling, en continue verdelingen als de exponentiële en de gamma verdeling kunnen worden opgevat als speciale gevallen van de Pdlya verdeling of uit deze door een limiet-overgang kunnen worden afgeleid. De samenhang met deze undere verdelingen is overzichtelijk samengevat in de Tabellen 1 en 2. Vaak hebben auteurs de Pdlya verdeling onafhankelijk van elkaar afgeleid in verschillende vorm zonder dat zij hebben onderkend met een reeds bekende verdeling te maken te hebben. Hopelijk zal dit artikel ertoe bijdragen om aan een zekere verwarring een eind te maken.
Original languageEnglish
Pages (from-to)201-213
Number of pages13
JournalStatistica Neerlandica
Volume17
Issue number3
DOIs
Publication statusPublished - 1963

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Pólya distribution'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this