Telecommunicatiediensten en privacybescherming : ontwerp richtlijn SYN 288

A.C.M. Nugter, J.M. Smits

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In september 1990 presenteerde de Europese Commissie haar mededeling 'betreffende de bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens in de Gemeenschap en betreffende de beveiliging van informatiesystemen' (COM(90) 314 def.), vergezeld door een zestal voorstellen. Twee van deze voorstellen betreffen Ontwerp-Richtlijnen op het gebied van privacybescherming, te weten één algemene Richtlijn (SYN 298) en één sectoriële Richtlijn, speciaal gericht op de bescherming van persoonsgegevens binnen openbare digitale telecommunicatienetten (SYN 288). Met name de algemene Ontwerp-Richtlijn heeft een storm aan reacties veroorzaakt, zowel binnen als buiten de EG. Aan de tweede Ontwerp-Richtlijn daarentegen is tot nu toe -ten onrechte- weinig aandacht besteed. Het is deze Richtlijn die in dit artikel centraal zal staan.
Allereerst zal kort worden toegelicht waarom de Commissie meende met voorstellen op pravacygebied te moeten komen en vervolgens waaruit het totale pakket van voorstellen van de Commissie bestaat (respectievelijk § 2 en §3). Vervolgens zal Ontwerp-Richtlijn SYN 288 uitgebreid worden becommentarieerd in §4. Ten slotte zal in de conclusie een algemene opinie worden gegeven over deze voor de ontwikkeling van een Europese markt voor telecommunicatie-apparatuur en telecommunicatiediensten zo belangrijke richtlijn.
Original languageDutch
Pages (from-to)266-270
JournalComputerrecht
Volume5
Publication statusPublished - 1991
Externally publishedYes

Cite this