Structuur en stabiliteit van zeolieten

B.W.H. Beest, van, R.A. Santen, van

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

69 Downloads (Pure)

Abstract

Zeolieten vormen een klasse van aluminosilicaten (of soms pure silicapolymorfen) met een zeer kenmerkende ruimtelijke structuur. In de olie-industrie worden deze materialen op grote schaal gebruikt bij scbeidingsprocessen en katalytiscbe processen. Het onderzoek aan zeolieten en de zeolietsynthese is dan ook een belangrijke researcb-activiteit van bet KSLA. De laatste jaren heeft bet tbeoretiscb onderzoek met bebulp van computersimulaties belangrijke voortgang geboekt. De biervoor benodigde kennis van de interatomaire wisselwerking wordt traditioneel uit bet experiment verkregen. Het streven is ecbter deze wisselwerking direct nit eerste beginselen af te leiden.
Original languageDutch
Pages (from-to)78-81
Number of pages4
JournalNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. A
Volume55
Issue number3
Publication statusPublished - 1989

Cite this