Strijpse kampen: managementinstrumenten ontwikkeld voor DGW&T Zuid

Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Architectural Design Management Systems (ADMS)

Research output: Book/ReportReportAcademic

171 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergrond In dit verslag wordt het Project Strijpse Kampen van de Koninklijke Landmacht geanalyseerd en worden naar aanleiding hiervan managementinstrumenten ontworpen. Het onderzoek is in overleg met de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen Zuid (DGW&T) van Defensie uitgevoerd. Hoofdvraag Het doel van het onderzoek is het uiteindelijk aandragen van managementinstrumenten met bijhorende implementatievoorstellen voor DGW&T met betrekking tot de diverse onderzoeksgebieden van het Project Strijpse Kampen.Werkwijze In de eerste onderzoeksperiode is het project- en procesverloop van het Project Strijpse Kampen in beeld gebracht. Daarnaast zijn aan de hand van een aantal aandachtspunten onderzoeksgebieden geformuleerd ter afbakening van het project. Tijdens de tweede onderzoeksperiode zijn aan de hand van literatuurstudies en door het bestuderen van gelijkwaardige bedrijfsprocessen elders de diverse onderzoeksgebieden verder onderzocht. Ook is al een begin gemaakt met een analyse, diagnose en ontwerp van oplossingsrichtingen voor elk van de aandachtsgebieden. Het ontwerp van de oplossingsrichtingen is in de derde onderzoeksperiode voltooid in de vorm van managementinstrumenten. Daarbij is het instrument getoetst en is ook uiteindelijk een implementatievoorstel opgesteld door DGW&T.Resultaat De eerste onderzoeksperiode heeft geresulteerd in aandachtsgebieden die in vier gebieden zijn onderverdeeld: programmafase, engineering, architectuur en DuBo. Deze aandachtsgebieden zijn vervolgens in de tweede periode omgezet in een viertal onderzoeksgebieden, namelijk: contracteringstrategie, interne organisatie, programma van eisen en projectevaluatie.Het onderzoeksteam voor het gebied contracteringstrategie heeft een model aangereikt aan de hand waarvan de strategiefase van het contracteringsproces inzichtelijk kan worden doorlopen. Het model voorziet in de behoefte van DGW&T om een optimum te realiseren tussen projecteigenschappen en organisatie-eigenschappen. De rationeel gekozen bouworganisatievormen en de aanbestedingsvorm zijn de twee belangrijkste aspecten van de contracteringsstrategie. De overige drie, de risico- en kostenallocatie en het contracteringsmoment van de aannemer moeten aan de hand hiervan tijdens het contracteringsproces zelf worden bepaald.Binnen het gebied Interne organisatie en communicatie is door het onderzoeksteam een hybride matrix organisatievariant ontworpen waardoor DGW&T zowel complexe als niet-complexe projecten uit kan voeren. Daarnaast wordt het afstemmingsproces verbeterd door de inzet van informele communicatie. De voorgestelde projectafdeling dient daarbij een ruimte binnen de organisatie te hebben voor het kernteam en bijvoorbeeld het centrale projectarchief waarin alle projectinformatie wordt opgeslagen. De vakinhoudelijke kwaliteit blijft door de matrix behouden en door de gedelegeerde verantwoordelijkheid wordt de betrokkenheid vergroot. Competentiemanagement is een belangrijke factor bij het bepalen van rollen en voor het aanreiken van mogelijkheden voor het verbetering van de invulling van rollen.Het onderzoeksteam met betrekking tot Programma van Eisen heeft voor DGW&T een instrument opgeleverd, bestaande uit een raamwerk en projectprocedures voor het opzetten, beheren en beheersen van PvE's voor afzonderlijke onderdelen van Defensie. Hierbij is uitgegaan van een ontwikkelend PvE met het bijhorende raamwerk van het PvE.In het onderzoeksgebied Projectevaluatie heeft het team een projectevaluatiemethode ontwikkeld. Met de ontworpen methode wordt voortgang geboekt ten aanzien van het huidige evaluatiesysteem. Bovendien sluit zij aan op de doelstellingen van de kennismanagementstrategie van DGW&T.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven. Stan Ackermans Instituut
Number of pages115
ISBN (Print)90-386-1626-0
Publication statusPublished - 2004
Externally publishedYes

Publication series

NameADMS-reeks
Volume20

Cite this