Strategische samenwerking in de T&D sector : twee verbeterprojecten in de regio Tilburg

G.J.J. Post, A.P.J.M. Verhoeven

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Downloads (Pure)

Abstract

Van alle kanten wordt interorganisationele samenwerking aanbevolen als mogelijkheid om te komen tot een versterking van de concurrentiepositie van de (Nederlandse) transport- en distributiesector (T&D-sector). In het eerste deel van het BRAVO-onderzoek is aangetoond dat bedrijven die intensief samenwerken met andere ondernemingen gemiddeld genomen een betere prestatie leveren dan bedrijven die dit niet doen. Als theoretische voordelen van samenwerking worden genoemd: schaalvergroting, risicospreiding, verticale integratie en machtsvorming ten opzichte van externe concurrenten of opdrachtgevers. Toch ontwikkelt structurele samenwerking in de T&D-sector zich in de praktijk moeizaam. In dit artikel wordt stilgestaan bij de aanpak en resultaten van een tweetal verbeterprojecten met betrekking tot samenwerking in de transportregio Tilburg.
Original languageDutch
Pages (from-to)45-50
Number of pages6
JournalBedrijfskunde : Tijdschrift voor Modern Management
Volume69
Issue number2
Publication statusPublished - 1997

Cite this