Strategieën voor toeleveranciers : resultaatverbetering door focus

L.J.M. Haffmans, A.J. Weele, van

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

1 Downloads (Pure)

Abstract

Door concurrentie vanuit lagelonenlanden staan de resultaten van toeleveranciers in de maakindustrie onder druk. Thans proberen deze bedrijven te overleven door hun efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit nog verder te verhogen. Ook trachten veel bedrijven hun risico te spreiden door voor afnemers uit geheel verschillende branches te werken. Uit het door de auteurs uitgevoerde onderzoek blijkt dat hiermee geen verbetering van de bedrijfsresultaten is te verwachten. Wel blijkt een focusstrategie tot significant betere bedrijfsresultaten te leiden. Bij deze strategie streeft de toeleverancier ernaar om voor een groep klanten met een nagenoeg homogeen probleem een unieke oplossing te ontwikkelen. Om tot een unieke oplossing te komen, moeten toeleveranciers hun innovatief vermogen verhogen. Dit innovatief vermogen vereist vaardigheden op marketing, technisch en organisatorisch gebied. Uit de statistische analyse van de resultaten van een enquête onder toeleveranciers blijkt een positief verband tussen dit innovatief vermogen en de bedrijfsresultaten. Ook blijkt men met een focusstrategie minder conjunctuurgevoelig te zijn dan met een strategie waarbij men zich richt op verschillende branches. De ontwikkelde onderzoeksmethodiek leidt tot gefundeerde uitspraken over de inrichting van de industriële infrastructuur. Op basis van de bevindingen, die deels haaks staan op bestaande inzichten en opinies, blijkt ook in de toekomst voor de toeleverende industrie emplooi te bestaan.
Original languageDutch
Pages (from-to)32-44
JournalHolland Management Review
Volume102
Publication statusPublished - 2005

Cite this