Strategic decision modeling in Brownfield redevelopment

B. Glumac

  Research output: ThesisPhd Thesis 1 (Research TU/e / Graduation TU/e)

  777 Downloads (Pure)

  Abstract

  De ruimtelijke planning en het herstructureringsproces van bedrijventerreinen zijn onlangs aan enkele belangrijke veranderingen onderhevig geweest. Ten eerste is de omvang van de ruimtelijke herstructureringsprojecten toegenomen. Ten tweede zijn de traditionele lineaire planningsprocessen vervangen door publiek-private samenwerkingen waarbinnen de rollen en de onderlinge afhankelijkheid van ontwikkelaars en overheidsorganen gewijzigd zijn. Binnen deze nieuwe kaders is de herstructurering van brownfields veelal problematisch; er treden veel conflicten op tijdens planprocessen. In dit onderzoek wordt beargumenteerd dat het gebrek aan consensus onder betrokken stakeholders een belangrijke oorzaak is van de optredende stagnatie binnen brownfield herstructureringsprocessen. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is het voorspellen en analyseren van het optreden van conflicten in herstructureringsprocessen, alsmede het doen van aanbevelingen over optimale publiek-private samenwerkingsovereenkomsten voor de herstructurering van brownfields. Om dit doel te verwezenlijken is er een onderzoekskader opgesteld, welke is gericht op het specificeren en analyseren van: (1) de attributen van een brownfield; (2) de voorkeuren van de groepen van actoren; en (3) de kenmerken in het onderhandelingsproces tussen de twee groepen van actoren. Voor het verzamelen van noodzakelijke data zijn er twee online enquêtes gehouden. In beide gevallen waren de geënquêteerden experts binnen een specifieke tak van gebiedsontwikkeling. Voor dit onderzoek zijn verschillende methoden gebruikt. Ten eerste is de Fuzzy Delphi methode gebruikt om brownfield attributen te structureren en te prioriteren. Stated Choice experimenten verschaffen vervolgens het inzicht in de individuele voorkeuren van verschillende actor-groepen. Deze resulterende nutsfuncties zijn uiteindelijk gebruikt als de input voor de analyse van multi-actor besluitvorming, waarvoor de methode Game Theory is gebruikt. De resultaten van het besluitvormingsproces hangen niet alleen af van een individuele keuze maar ze bevatten ook de invloed van de keuzes van een tegenspeler. Het vinden van mogelijke consensusrijke strategieën in de onderhandelingen over de herstructurering van brownfields is het doel van deze laatste stap. Tot op heden is er weinig onderzoek verricht naar de ontwikkeling van besluitvormingsmodellen waarin systematisch de kenmerken van de brownfieldterreinen en de herstructureringsplannen verbonden wordt met het gedrag van de betrokken actoren; een dergelijke verbinding kan inzicht geven in mogelijke bronnen van conflicten. Dit onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van modellen waarin de interactie tussen verschillende actoren binnen een complex probleemgebied wordt geanalyseerd. De resultaten van dit onderzoek ondersteunen besluitvormers en procesmanagers bij het vinden van een optimale overeenkomst in de publiek-private onderhandelingen omtrent de herstructurering van brownfields.
  Original languageEnglish
  QualificationDoctor of Philosophy
  Awarding Institution
  • Built Environment
  Supervisors/Advisors
  • Schaefer, Wim, Promotor
  • de Vries, Bauke, Promotor
  • Han, Qi, Copromotor
  Award date4 Jul 2012
  Place of PublicationEindhoven
  Publisher
  Print ISBNs978-90-6814-649-3
  DOIs
  Publication statusPublished - 2012

  Bibliographical note

  Proefschrift.

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Strategic decision modeling in Brownfield redevelopment'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this