Steenkoolliquefactie met behulp van ijzersulfide katalysatoren

C.K. Groot, V.H.J. Beer, de, R. Prins

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

46 Downloads (Pure)

Abstract

Als alternatief op termijn voor olie en gas ligt hernieuwd grootschalige inzet van steenkool als fossiele brandstof voor de hand, zij het voornamelijk na omzetting in een gasvormige en/of vloeibare vorm. Eén van de wegen hiertoe is de gekatalyseerde directe liquefactieroute. Aan de Technische Universiteit Eindhoven is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van goedkope, op ijzersulfide gebaseerde, katalysatoren die voor de gewenste omzettihgen voldoende actiefzijn.
Original languageDutch
Pages (from-to)11-14
Number of pages4
JournalI2-Procestechnologie
Volume3
Issue number6
Publication statusPublished - 1987

Cite this