Spinnende elektronica, Spannende technologie

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contributionAcademic

Abstract

De laatste jaren is een nieuwe vorm van elektronica in opkomst. Een technologie die de functionaliteit verenigt van halfgeleider micro-elektronica enerzijds, en magnetische devices voor dataopslag en sensoren anderzijds. Bij deze technologie is engineering op de nanometerschaal essentieel. De technologie staat bekend onder de naam spin-elektronica, of in het kort, spintronica. Bij spin-elektronica wordt niet alleen gebruik gemaakt van de lading van de stroomgeleidende elektronen, maar ook van hun zogenaamde spin. De spin van een elektron is direct gerelateerd aan het kleine magnetische moment van de tollende (spinnende) beweging ervan. Spintronica kent een zeer nauwe wisselwerking tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en technologische toepassingen. In de lezing van prof. Koopmans zal duidelijk worden hoe deze technologie de afgelopen jaren in onze maatschappij is doorgedrongen en wat ons de komende jaren aan verdere ontwikkelingen te wachten staat. Op dit moment gaat bijzondere wetenschappelijke aandacht uit naar zogenaamde "spin-injectie devices" waarin elektronen met een netto spinoriëntatie in een ander medium worden geïnjecteerd. Toepassingen daarvan liggen op het gebied van herprogrammeerbare geheugens, ultrasnelle optische schakelingen, nieuwe Radio-Frequency (RF) technologie en wellicht ver in de toekomst, de zogenaamde quantumcomputer. Prof.dr. Bert Koopmans Vanaf 1997 is Bert Koopmans (1963) werkzaam bij de faculteit Technische Natuurkunde aan de TU/e. Hij heeft onderzoek opgestart naar laserspectroscopie aan ultrasnelle magnetische processen. Een ander onderzoek betreft het samenspel van elektrische, magnetische en optische eigenschappen in hybride (halfgeleider-moleculaire-magnetische) nanostructuren en devices. In 2003 is hij benoemd tot hoogleraar en hij leidt sinds 2004 de groep die onderzoek verricht op het gebied van Spintronica en NanoMagnetisme. Koopmans is als coördinator betrokken bij het TU/e center for NanoMaterials (CNM) en hij leidt het nationale programma op het gebied van Spintronica dat ingebed is binnen het Nederlandse nanotechnologie programma NanoNed.
Original languageEnglish
Title of host publicationTechnologielezing, Auditorium TU/e, Eindhoven (23 maart 2006)
Publication statusPublished - 2006

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Spinnende elektronica, Spannende technologie'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this