Snelheid en succes in productontwikkeling

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

562 Downloads (Pure)

Abstract

De sterftecurve van nieuwe producten laat zien dat van de honderd ideeën voor nieuwe producten er uiteindelijk maar acht daadwerkelijk als product op de markt succesvol zijn. Tegelijkertijd stijgen de kosten van productontwikkeling en neemt de ontwikkelingstijd in snel tempo af. Tegen deze achtergrond schetst Langerak het belang van het doelmatig en doeltreffend managen van het ontwikkelingsproces en gaat hij in op twee stromen van toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Verbredend onderzoek dat moet bijdragen aan het omlaag brengen van de sterftecurve van nieuwe producten en verdiepend onderzoek dat moet bijdragen aan het sneller ontwikkelen van succesvolle nieuwe producten. Tot slot bespreekt Langerak de betekenis van dit onderzoek voor het onderwijs en de praktijk van management van productontwikkeling.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages30
ISBN (Print)978-90-386-2099-2
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

Intreerede, in vrije vorm uitgesproken op 20 november 2009 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this