SMART: Internettechnologie als intelligent element voor GBS

W. Zeiler, I.G. Kamphuis, J.M. Akkermans

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Optimale inpassing van duurzame energie in de gebouwde omgeving vereist nieuwe vormen van Informatie & Communicatie-besturingstechnologie voor individuele naregelingen die gebruik maken van dynamische real time informatie. Nieuwe, flexibele leveringstijdafhankelijke contractvormen maken een beter inzicht in vraag- en aanbod patronen noodzakelijk. Belangrijk hierbij is een dynamische koppeling tussen fysieke parameters van gebouwsimulatie uit het ontwerpstadium en de gerealiseerde energetische gebouwpelformance. Binnen het SMART, Smart Building Multi-Agent Internet Technologie, is een SEBOS (Smart Enhanced scope Building Management Optimizer Shell)-schil ontwikkeld. Ook is specifiek gekeken naar de relaties tussen ontwerp- en gebruikscontexten; logica's, scripts en actoren. Uitgaande van gebruikerswensen en -profielen vindt de vertaalslag plaats naar wiskundige modellen welke gerelateerd worden aan real time data en normen betreffende gebouw- en omgevingsgedrag, comfort en energiegebruik. Een tussenstand van het project wordt hier weergegeven.
Original languageDutch
Pages (from-to)421-427
Number of pages7
JournalVV : verwarming en ventilatie
Volume59
Issue number5
Publication statusPublished - 2002

Cite this