Smart Grids - fundament voor de toekomstige energievoorziening

Research output: Book/ReportInaugural/farewell speechAcademic

641 Downloads (Pure)

Abstract

Een betrouwbaar elektriciteitsvoorzieningssysteem is een essentiële voorwaarde voor het functioneren van moderne maatschappijen. Vanwege de klimaatproblematiek en de verwachte schaarste aan fossiele brandstoffen is het noodzakelijk om de energievoorziening te verduurzamen. De transitie naar een duurzame energievoorziening is een forse technologische, economische en maatschappelijke uitdaging. De verduurzaming van de elektriciteitsproductie en de decentralisatie die daarvan het gevolg is, zullen onder meer ingrijpende gevolgen hebben voor ontwerp en bedrijfsvoering van elektriciteitsdistributienetten. In de rede schetst Slootweg allereerst de contouren van de toekomstige, duurzame energievoorziening. Vervolgens komen de consequenties van de energietransitie voor het functioneren van elektriciteitsdistributienetten aan de orde en de bijdrage van Smart Grids aan het beheersen daarvan.
Original languageDutch
Place of PublicationEindhoven
PublisherTechnische Universiteit Eindhoven
Number of pages32
ISBN (Print)978-90-386-2334-4
Publication statusPublished - 2010

Bibliographical note

Intreerede, uitgesproken op 10 september 2010 aan de Technische Universiteit Eindhoven

Cite this