Seksespecifieke studierendementen : een case study bij pabostudenten

G. Geerdink, T.C.M. Bergen, H. Dekkers

  Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

  Abstract

  Mannelijke studenten verlaten vaker dan vrouwelijke studenten zonder diploma de lerarenopleiding primair onderwijs. Dat is ongewenst omdat minder afgestudeerde mannelijke studenten leidt tot minder (sekse)diversiteit binnen de teams op scholen voor primair onderwijs. Bovendien is het gezien de tekorten in het onderwijs ongunstig dat potentiële toekomstige leerkrachten al tijdens de opleiding afhaken. We hebben een longitudinaal onderzoek 1 opgezet om verklaringen te zoeken voor de seksespecifieke studierendementen op de pabo’s. De centrale vraag is of en hoe seksespecifieke studentfactoren in samenhang met schoolinterne factoren leiden tot seksespecifieke studierendementen. Het ondezoek wordt uitgevoerd bij een onderzoeksgroep, bestaande uit vijftien mannelijke en vijftien vrouwelijke studenten van de voltijdse dagopleiding van het cohort 2002-2003 van één pabo (pedagogische academie basisonderwijs). In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen in studieresultaten van vijftien mannelijke en vijftien vrouwelijke studenten gedurende de eerste twee jaar van de opleiding. Eerst gaan we in op het belang van aandacht voor seksespecifieke studierendementen en vervolgens beschrijven we de conceptuele relaties tussen studentfactoren, schoolinterne factoren en studierendementen. Uit het deelonderzoek naar de studieresultaten blijkt dat mannelijke studenten uit de onderzoeksgroep wat betreft geleverde studieprestaties niet verschillen van de vrouwelijke studenten. Wel blijken mannelijke studenten vaker met hun studie te stoppen.
  Original languageEnglish
  Pages (from-to)5-13
  Number of pages9
  JournalVELON : Tijdschrift voor Lerarenopleiders
  Volume26
  Issue number1
  Publication statusPublished - 2005

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Seksespecifieke studierendementen : een case study bij pabostudenten'. Together they form a unique fingerprint.

  Cite this