Seat belt control

G.A. Bosma, A.G. Jager, de, M. Steinbuch

Research output: Book/ReportReportAcademic

3 Downloads (Pure)

Abstract

Ondanks het feit dat de voertuigveiligheid aanzienlijk is toegenomen in de laatste decennia, vallen er nog steeds veel dodelijke verkeersslachtoffers. Vele hiervan zijn toe te dragen aan het letsel wat de inzittende oploopt door de autogordel. Geen botsing of inzittende is gelijk, en de huidige autogordel houdt hier geen rekening mee. In het promotieonderzoek van E.P van der Laan is een systeem ontwikkeld op basis van Continuous Restraint Control (CRC). Hiermee wordt een actuator aan de gordel toegevoegd, en sensoren die versnellingen van verschillende componenten meten. Op basis van informatie afkomstig van de sensoren past de actuator de kracht in de gordel aan. Zo ontstaat er een optimale vertraging van de inzittende. De vermindering van letsel aan de borstkas van de inzittende zal aanzienlijk zijn. De actuator die voor tests gebruikt is, is echter gefaald. Hierdoor zijn er nog geen goede metingen gedaan, welke hard bewijs vormen voor de zin van een actieve regeling van de autogordel. Er is gedurende het project aangetoond dat de duur van de botsingen is te variëren door verschillende kreukelstaven te kiezen. Doorgaans zal een kreukelstaaf met afmetingen van 50x50x1.5mm de meest reële botstijd geven. Ook de initiële gordelspanning blijkt van grote invloed te zijn op de resultaten. Wanneer er rekening wordt gehouden met deze invloed factoren, zijn er herhaalbare experimenten mogelijk. Hierdoor wordt het testen met de regelaar mogelijk gemaakt. Nieuwe sensoren voor de botsopstelling zijn geïmplementeerd. Simulink schema’s zijn hierop aangepast en gecontroleerd. Ook de regeling van de optimale gordelkracht is gecontroleerd en klaar voor gebruik. Aan de hand van optimale versnellingspatronen wordt de optimale kracht in de gordel berekend. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de afstand van de inzittende tot aan het dashboard of het stuur. Er zijn diverse experimenten uitgevoerd om de werking van de actuator te verifiëren. Tijdens deze experimenten werd duidelijk dat de actuator bij een volledig geopende klep een te grote drukval ondervindt. Hierdoor ligt de referentiedruk onder de druk die optreedt bij een volledig geopende klep. Dit heeft tot gevolg dat de actuator de referentiedruk niet zal kunnen volgen. De reden van de te hoge druk is waarschijnlijk de drukval over de leidingen na de klep. De drukval neemt kwadratisch toe met de snelheid van het fluïdum door de leidingen. Voordat er verdergegaan kan worden met het testen aan de hand van de regelaar zal er eerst naar een oplossing voor dit probleem gezocht moeten worden. De meest voor de hand liggende oplossing is het vergroten van de binnendiameter van de leidingen, waardoor de stroomsnelheden en daarmee ook de drukval af zal nemen naar acceptabele waarden.
Original languageEnglish
Place of PublicationEindhoven
PublisherEindhoven University of Technology
Number of pages28
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameCST
Volume2012.085

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Seat belt control'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this