Recycling, het sluitstuk in reverse logistics

M.J. Ploos van Amstel, J.N. Zwart

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Na de intense aandacht voor milieuaspecten bij het produceren komt flu als ‘Iaat ste’ aandachtspunt het product in beeld. Het product wordt daarbij beoordeeld op energiegebruik en de milieulast in de afdankfase. Een recent voorbeeld van de overheidsaandacht hiervoor is het ontwerpbesluit ‘Verwijdering Wit- en Bruin goed’, dat op 1 april 1998 in werking treedt. Deze maatregel bevat de verplichting tot het opzetten van een structuur voor terugname en verwerking. MIREC is een bedrijf dat alle mogelijkheden in zich heeft om in te spelen op de ontwikkelingen die de (elektro- en elektronica-)industrie op het terrein van de ver antwoordelijkheid voor hergebruik en recycling van haar producten gaat doorma ken. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de route die de afgedankte producten daarbij doorlopen.
Original languageDutch
Title of host publicationPraktijkboek magazijnen/distributiecentra
EditorsJ.P. Duiker, M.B.M. Koster, de, M.J. Ploos van Amstel
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer Bedrijfswetenschappen
Pages1.7.C-1/20
Publication statusPublished - 1998

Cite this