Rationale and design of an in-vivo validation study for determining the severity of iliac artery obstructions: the detect-pad study

S.G.H. Heinen

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

Als gevolg van afzetting van vet tegen de vaatwand, zogenaamde plaques, kunnen slagaders op een of meerdere plaatsen in de benen vernauwd raken.
Door deze obstructies wordt de bloedtoevoer naar de benen belemmert. Dit kan, en zeker tijdens inspanning leiden tot een zuurstof te kort in de kuitspieren.
Bij gebrek aan zuurstof verkrampen spieren wat tot ernstige pijn leidt. Deze aandoening wordt perifeer arterieel vaatlijden (PAV) genoemd.
Bij patiënten met PAV bestaat de diagnostiek vaak uit een verschillende geometrische en fysiologische metingen. De hedendaagse diagnostiek is gelimiteerd, omdat deze geen rekening houdt met de complexe hemodynamica die afhankelijk is van meerdere factoren (geometrie, bloedflow, vaatstijfheid etc.) die onderling ook nog interferen. Met name bij multipele en dubiouze obstructies (50-70%) is het moeilijk om op basis van de MRA te bepalen of het zinvol is om een stenose te behandelen en nog belangrijker wat het klinisch effect hiervan is. Het bepalen van de drukgradient over een obstructie is de optimale maat om een significante vernauwing te diagnosticeren.
Echter, de drukgradient over een vernauwing kan niet nauwkeurig non-invasief bepaald worden en invasief meten is duur en tijdrovend.
Met behulp van een eerder ontwikkeld patient-specifiek computermodel kan de drukgradient wel pre-operatief en non-invasief bepaald worden. Echter is dit model alleen getest in het laboratorium. Om het model te valideren wordt in dit project een klinische studie opgezet. Het opzetten en implementeren van deze studie is onderwerp van dit rapport.
Op 16 januari 2014 werd het studie protocol van de DETECT-PAD studie goedgekeurd. Via verschillende fondsen werd voldoende geld ingezameld om alle N = 30 patiënten te kunnen includeren en te behandelen. Tot op heden zijn 9 totale data sets verkregen.
Momenteel bestaat er een grote discrepantie tussen de voorspelde en invivo gemeten drukgradient. Deze discrepantie wordt mogelijk veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de input e.g. geometrische data. Vervolgstappen zijn gericht op het kwantificeren van de kwaliteit van de input data om zonodig het protocol aan te passen waar noodzakelijk.
Original languageEnglish
Awarding Institution
Supervisors/Advisors
  • Huberts, Wouter, External supervisor
  • de Vries, Jean Paul P.M., External supervisor, External person
Award date23 Oct 2015
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 2015

Bibliographical note

PDEng thesis. - Confidential forever.

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Rationale and design of an in-vivo validation study for determining the severity of iliac artery obstructions: the detect-pad study'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this