Quality function deployment als deel van een integraal veranderingsplan

C.P.M. Govers

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

In dit artikel over Quality Function Deployment wordt eerst aandacht besteed aan kwaliteitszorg in het bedrijf. In essentie worden bij QFD dezelfde activiteiten verricht als bij 'traditionele' bedrijfsprocessen, maar er zijn verschillen ten aanzien van het toepassen van basistechnieken, de zogenoemde seven tools, en in de teambenadering. Belangrijk is een juist vertrekpunt voor de te volgen strategie en de keuze van het productconcept. Vandaar dat wordt ingegaan op het belang van het afbakenen van de doelgroep en de achtergronden van klantentevredenheid (Kanomodel). Aan de hand van het House of Quality wordt oak de opbouw van QFD besproken. Tot slot zal kort worden ingegaan op de praktijk en op de organisatie random QFD-projecten.
Original languageEnglish
Title of host publicationHandboek herontwerp van bedrijfsprocessen
EditorsW.J.J.C. Vercouteren, N. Hoek, van der, T.A.M. Lohman, N. Vermeulen
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer Techniek
PagesIII.1.1.1-1/38
ISBN (Print)90-5404-909-X
Publication statusPublished - 1996

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Quality function deployment als deel van een integraal veranderingsplan'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this