Psychologie van de informatieverwerking

Research output: Contribution to journalArticlePopular

454 Downloads (Pure)

Abstract

Hoewel het waarnemen, begrijpen en handelen heel aardig lijkt te lopen, is ons noch door de zintuigen, noch via ons denkvermogen rechtstreeks gegeven hoe efficiënt of compleet, gebrekkig of langzaam dat eigenlijk gaat. Uit waarnemingsonderzoek blijkt dat bovengenoemde denominaties alle opgaan. Een belangrijk basiskenmerk van onze waarneming is object constantie. Dingen en hun eigenschappen die zich rondom ons bevinden hebben een zekere bestendigheid. Dit maakt onze waarnemingswereld eenvoudiger te interpreteren, maar hoe die objectconstantie tot stand komt is grotendeels nog onverklaard. Toch is ons brein in dit opzicht ecologisch succesvol. Minder effectief echter worden objecten uit onze visuele wereld gecodeerd en geïnterpreteerd. Hier is een grote invloed van waarnemingservaringen te bespeuren. Instructief is bij voorbeeld de mentale voorstelling van een kubus en eenvoudiger voorwerpen bestaan toch niet, zoals wij zeker weten? De moeilijkheden die hierbij aan de dag treden dringen door in al onze visuele waarnemingen en zijn er ook bij voorbeeld bij het doodnormale lezen. Zij krijgen extra reliëfwaneer we het lezen gaan uitvoeren op nieuwe media als beeldschermen.
Original languageDutch
Pages (from-to)48-58
JournalI&I, Informatie en Informatiebeleid
Issue number11
Publication statusPublished - 1985

Cite this