Promotie

Myrthe van den Elsen

Research output: ThesisEngD Thesis

Abstract

De gezondheidszorg staat zowel op internationaal als nationaal niveau onder druk om ook naar de toekomst toe goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Patiënten, professionals en de politiek maken zich hard voor hervormingen om de toenemende vraag naar zorg in combinatie met de stijging in kosten het hoofd te kunnen blijven bieden.
De inzet van ICT ter versterking van bijv. verlichting van de werklast van professionals wordt vaak als mogelijke oplossing opgevoerd. De afgelopen jaren is er binnen Nederland en ook binnen het Elkerliek veel geïnvesteerd in het EPD, waardoor het fundament voor de ICT versterking is gelegd. Door het bestuur, management en eindgebruikers wordt er nu kritisch doch hoopvol naar de ICT afdelingen gekeken om de maximale efficiëntie en effectiviteit uit het werken met het EPD te halen.
Het doel van dit project was om m.b.v. data-analyse een stuurinstrument te ontwikkelen t.b.v. het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit t.a.v. het gebruik van het EPD door medisch specialisten in de zorgprocessen.
In het project zijn een viertal ontwerpen gemaakt te weten:
1. Een ontwerp t.b.v. het meten van performance van gebruikers t.a.v. het EPD in processen
2. Een ontwerp t.b.v. het segmenteren van groepen gebruikers (persona’s)
3. Een ontwerp t.b.v. geschikte interventies t.b.v. het verhogen van usability voor persona’s
4. Een ontwerp t.b.v. het testen van de effecten/relaties tussen bovenstaande ontwerpen
Ontwerp 1 is tot stand gekomen o.b.v. data-analyse van meldingen van medisch specialisten binnen de organisatie gelieerd aan efficiëntie en effectiviteit en de geneeskundige processen. Hieruit zijn vervolgens de (prioriteringen t.a.v.) processen t.b.v. het stuurinstrument geabstraheerd. Op deze processen zijn m.b.v. nationale en lokale KPI’s i.r.t. efficiëntie en effectiviteit van het EPD gebruik dashboards ontwikkeld om het gebruik van het EPD in deze processen inzichtelijk te kunnen maken. Delen van deze dashboards zijn gebruikt in use cases/ verbeterinitiatieven binnen de organisatie.
Ontwerp 2, 3 en 4 zijn tot stand gekomen door relaties die zijn gelegd op basis van wetenschappelijke artikelen en m.b.v. een dataset getoetst binnen de organisatie. Op basis van deze resultaten is het advies gegeven persona’s in de huidige vorm niet in gaan zetten in de ICT processen vanwege onvoldoende bewezen resultaten.
T.a.v. het usability stuurinstrument (ontwerp 1) lijken de eerste resultaten en gebruikerservaringen positief waardoor het advies is dergelijke instrumenten verder door te ontwikkelen en in te blijven zetten om de efficiëntie en effectiviteit van het gebruik van EPD’s in zorgprocessen te verhogen.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Boon, J.G. (Hans), Supervisor
  • Elfrink, R.J.M., External supervisor
  • Vedder, Stijn, External supervisor, External person
  • Houben, Jan, External supervisor, External person
Award date2 Oct 2019
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 2 Oct 2019

Bibliographical note

PDeng thesis. - Confidential for ever.

Cite this