Project RESONate : ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie: een low-budget video-evaluatiesysteem

T.S. Klopmeijer

Research output: ThesisEngD Thesis

147 Downloads (Pure)

Abstract

Wereldwijd wordt ongeveer 1 op de 10 baby’s te vroeg geboren. Door een vroeggeboorte, een geboorte na een zwangerschap korter dan 37 weken, komen deze baby’s onderontwikkeld ter wereld. Hierdoor kunnen tijdens of vlak na de geboorte medische complicaties ontstaan. Het krijgen van de juiste medische hulp en ondersteuning in deze crisissituatie is daarom van levensbelang. Een zorgteam dat de benodigde medische vaardigheden beheerst en onderling adequaat communiceert is hierbij essentieel. Deze competenties kunnen getraind worden met behulp van simulatietrainingen. Op de neonatale intensive care unit (NICU) van het Máxima Medisch Centrum wordt onder andere de Newborn Life Support (NLS) training gegeven. Deze training is gericht op het geven van basale luchtwegondersteuning voor pasgeborenen. In de training worden vaak voorkomende ziektebeelden geoefend door middel van het uitvoeren van scenario’s, waarbij per scenario er twee tot drie actieve deelnemers in de simulatieruimte zijn. In de oude NLS trainingsopzet waren tevens de trainer en de overige deelnemers in dezelfde ruimte aanwezig. Doordat een patiëntmonitor met vitale signalen ontbrak was er veel communicatie nodig tussen de actieve deelnemers en de trainer, wat de NLS trainingsopzet erg onrealistisch maakte. Dit is onwenselijk omdat in de literatuur aangetoond is dat het realisme van de simulatieomgeving bijdraagt aan het leermoment van de training.
In dit ontwerpproject RESONate (de ontwikkeling van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie) is een vernieuwde trainingsopzet ontwikkeld. Deze opzet is als ‘proof of concept’ getest bij de NLS training. Om onderscheid te maken worden de NLS trainingen uitgevoerd met de ontwikkelde trainingsopzet ‘NLS+ trainingen’ genoemd. Voor het beoogde ontwerp werd uitgewerkt, is een inventarisatie uitgevoerd onder NLS training deelnemers. De deelnemers ervaarden een gebrek aan realisme bij de oude NLS trainingsopzet waardoor het inlevingsvermogen werd verminderd. Bovendien was het evalueren van de scenario’s (de debriefing) onvolledig opgezet, omdat niet alle belangrijke momenten aan bod kwamen. Een kwart van de deelnemers vond de debriefing geen belangrijk trainingsonderdeel, terwijl dit in de literatuur juist als essentieel wordt aangemerkt. De vernieuwde trainingsopzet ontwikkeld in project RESONate bestaat onder andere uit een ontworpen low-budget video-evaluatiesysteem. Door dit video-evaluatiesysteem in te zetten zijn alleen de actieve deelnemers in de simulatieruimte aanwezig. De trainers en overige deelnemers zitten in de naastgelegen regieruimte waar zij het scenario live volgen via camerabeelden. De beelden worden opgenomen en tijdens de debriefing gezamenlijk bekeken en geëvalueerd. Na de NLS+ training werd naar de ervaringen gevraagd. Uit de enquêteresultaten (n=55) bleek dat de debriefingopzet als positief is ervaren. Het hielp voor 90% van de deelnemers om kritisch naar zichzelf te kijken en voor 55% om tot nieuwe inzichten te komen met betrekking tot hun eigen handelen. Ten slotte vond 80% de training met video-evaluatiesysteem (NLS+) meer realistisch ogen dan de oude NLS training.
De NLS+ trainingsopzet kreeg van de deelnemers een score van 8,2 (bereik van 1 tot 10). Ten opzichte van de NLS training vonden de deelnemers de NLS+ training een verbetering (gemiddeld 8,7, met 1 = helemaal niet mee eens tot 10 = helemaal mee eens). Daarnaast is er een significant verschil gevonden tussen de inlevingsscore tijdens de NLS training (gemiddelde 6,1, standaardafwijking 1,7) en de NLS+ training (gemiddelde 7,3, standaardafwijking 1,4). Deze resultaten suggereren dat de deelnemers zich beter in het scenario konden inleven bij de vernieuwde trainingsopzet. Daarnaast gaf 96% van de deelnemers aan dat door het gebruik van het video-evaluatiesysteem het trainen van de communicatie in de NLS+ training beter toepasbaar is dan bij de oude NLS training.
Samen met de andere ontwikkeling binnen project RESONate, een patiëntmonitor simulatie applicatie, is de vernieuwde NLS+ training meer realistisch en doelgerichter opgezet wat wordt beaamd door trainers én deelnemers. Het MMC wordt daarom geadviseerd de verbeteringen te waarborgen en de vernieuwde trainingsopzet te faciliteren. Wel geeft men aan een hogere trainingsfrequentie gewenst is. Daarnaast vindt bijna iedere deelnemer dat meerdere disciplines de NLS+ training zouden moeten volgen. Zo zou 89% graag zien dat neonatologen ook mee trainen. De NICU wordt daarom aanbevolen om de organisatie van de NLS+ trainingen te herzien. Het waarborgen van de bereikte resultaten van project RESONate komt dan ten goede aan de patiënten, want: effectiever oefenen baart betere zorg!
Original languageEnglish
Supervisors/Advisors
  • Bovendeerd, Peter H.M., Supervisor
  • van de Vosse, Frans N., Supervisor
  • Lammerts, Ivonne M.M., Supervisor
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Supervisor
  • Andriessen, Peter, External supervisor
  • van Pul, Carola, Supervisor
Award date30 Sept 2018
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 30 Sept 2018

Bibliographical note

PDEng thesis

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Project RESONate : ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie: een low-budget video-evaluatiesysteem'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this