Project RESONate : ontwerp van een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie: een patiëntmonitor simulatie-applicatie

C.N. van der Heijden

Research output: ThesisPd Eng Thesis

103 Downloads (Pure)

Abstract

Prematuur geboren kinderen hebben het vanaf het moment dat ze ter wereld komen zwaar te verdu-ren. Hun longen zijn nog niet volledig ontwikkeld, waardoor enkel ademen al een onmogelijke taak kan zijn. Hoe ze deze eerste minuten doorkomen is bepalend voor de rest van hun leven. Het is daarom van vitaal belang dat het medisch personeel dat ze opvangt bij de geboorte, precies weet hoe en op welk moment ze moeten ingrijpen. Er wordt op deze momenten het maximale van hun communicatie en vaardigheden gevraagd. Deze skills en competenties kunnen perfect getraind worden met behulp van scenario gebaseerde simulatie-training.
Met het RESONate ontwerpproject is er op de Neonatale Intensive Care Units (NICU) in het Máxima Medisch Centrum (MMC) een nieuwe ‘NLS+’-training ontwikkeld om de trainingen voor de neonatolo-gie naar een hoger niveau te tillen. In de eerste fase van het project is er in kaart gebracht op welke vlakken de oude trainingen verbetering behoefden. Hiervoor is er wetenschappelijke literatuur geraad-pleegd, meegekeken met trainingen in het MMC en daarbuiten, en bezoek gepleegd aan verschillende trainingsfaciliteiten van andere ziekenhuizen en een simulatiecentrum. Er zijn trainers geïnterviewd en er is marktverkenning gedaan. Er zijn tot slot enquêtes onder het medisch personeel gehouden, t.b.v. de beeldvorming van de oude training, en om een ‘nulmeting’ te verkrijgen om de resultaten aan het eind van het project mee te vergelijken.
Met de informatie uit deze eerste verkenningsfase zijn functionele en technische eisen opgesteld voor het ontwerp. Hier zijn vervolgens 10 conceptoplossingen bij bedacht, waaruit de beste 2 oplossingen zijn gekozen. Deze concepten, een patiëntmonitor simulatie-applicatie en een video-evaluatiesysteem, vulden elkaar goed aan en zijn dan ook beide uitgewerkt tot een volwaardig ontwerp. Vervolgens zijn de ontwerpen geïmplementeerd en getest in verschillende pilots van de vernieuwde training: de NLS+-training. In dit rapport wordt het ontwerp van de patiëntmonitor simulatie-applicatie besproken.
De patiëntmonitor simulatie-applicatie is een software-applicatie die een patiëntmonitor simuleert. Hierop wordt de medische status van het patiëntje weergegeven middels parameters zoals de hart-slagfrequentie, zuurstofsaturatie en ademhalingsfrequentie. Daarmee biedt het dezelfde informatie als normaliter op een patiëntmonitor (van de NICU) weergegeven wordt. De patiëntmonitor simulatie-applicatie richt zich allereerst op het verhogen van het realisme van de bestaande training. Op de tweede plaats wordt met dit ontwerp de effectiviteit van de training verbeterd. Om dit te bereiken zijn er scenario’s in de software geprogrammeerd, welke worden bestuurd via input van de trainer. De trainer voert hiertoe in de software zijn beoordeling in van het handelen van de deelnemers aan de training (trainees). Zo krijgen de trainees via de monitor direct feedback op hun handelen te zien, alsof het patiëntje zelf reageert op hun ingreep. Daarnaast wordt ongewenste communicatie met de trainer, zoals hints en instructies, verminderd, wat leidt tot realistischere onderlinge communicatie tussen de deelnemers. Om tevens de evaluatie te verbeteren is er aan de software bovendien annotatiefunctio-naliteit toegevoegd, waarmee de trainer gemakkelijk tijdens de training aantekeningen kan maken. Samen met de andere grote ontwikkeling binnen RESONate, het video-evaluatie systeem, leidt dit tot een effectievere training en daarmee tot verbeterd medisch handelen.
De bij de trainingen verzamelde data (n=55) onderschrijft dit en laat zien dat de nieuwe NLS+-training inderdaad verbetering van de training oplevert. De NLS+-training wordt als realistischer en leerzamer ervaren, en mede dankzij de gesimuleerde patiëntmonitor kunnen de trainees zich beter inleven in de scenario’s. Ze geven bovendien aan dankzij de verbeterde evaluatie tot nieuwe inzichten over hun handelen (en fouten) te komen. Concluderend is het doel ‘een betere simulatietraining voor de neona-tologie’ duidelijk gehaald.
Het RESONate project heeft laten zien dat de nieuwe NLS+-training een duidelijke verbetering ople-vert t.o.v. de oude trainingen, maar het MMC zal tijd en geld moeten investeren om de tijdelijke opzet van de faciliteiten voor dit project om te zetten in een permanente toevoeging aan de organisatie. Aanbevolen wordt om alle neonataal personeel de training minstens 4x per jaar te laten volgen, de locatie dichter bij de afdeling te zoeken en te investeren in een prematuur model trainingsmannequin.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • Lammerts, Ivonne M.M., Supervisor
  • Cottaar, E.J.E. (Ward), Supervisor
  • Bovendeerd, Peter H.M., Supervisor
  • van de Vosse, Frans N., Supervisor
  • Andriessen, Peter, External supervisor
  • van Pul, Carola, External supervisor
Award date30 Sep 2018
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Publication statusPublished - 30 Sep 2018

Bibliographical note

PDEng thesis

Cite this