Professionals als IT-ondersteuning

M.W. Hart, 't, R.V. Schuwer

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Weerstand tegen IT-applicaties door managers en professionals komt in de praktijk regelmatig voor. De IT-ondersteuning die voor professionals ingezet zou moeten worden, dient de complexiteit te verminderen die de professional ondervindt bij het uitvoeren van zijn taak. Door de optredende taakcomplexiteit beter hanteerbaar te maken, zal de gekozen IT-ondersteuning als nuttig worden ervaren door de professionals. De mate waarin een IT-applicatie als nuttig ervaren wordt, blijkt een goede voorspeller voor de acceptatie en het gebruik van de applicatie. In dit artikel wordt een raamwerk gepresenteerd waarmee bepaald kan worden waaruit de taakcomplexiteit voortkomt. Wanneer de factoren die taakcomplexiteit veroorzaken bekend zijn, biedt dit aanknopingspunten voor de inzet van IT. Dit raamwerk is ontwikkeld voor een specifiek type professional~ namelijk de kenniswerker. Een voorbeeldtoepassing van het taakcomplexiteitsraamwerk wordt beschreven aan de hand van een casus. Huidig onderzoek van de auteurs is gericht op de vraag in hoeverre bet taakcomplexiteitsinstrument toegepast kan worden voor de analyse van het werk van andere typen professionals. Beschreven wordt hoe het instrument aangepast kan worden voor de analyse van algemeen managers.
Original languageDutch
Title of host publicationHandboek herontwerp van bedrijfsprocessen
EditorsW.J.J.C. Vercouteren, N. Hoek, van der, T.A.M. Lohman, N. Vermeulen
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer Techniek
PagesVI.2.6.1-1/14
ISBN (Print)90-5404-909-X
Publication statusPublished - 1996

Cite this