Processturing bouwen: herontwerp procesmodel van vergunningverlening tot en met oplevering

Leon S. Erkelens

Research output: ThesisEngD Thesis

4 Downloads (Pure)

Abstract

In opdracht van de afdeling Bouwtoezicht van de gemeente Rotterdam is door ADMS een onderzoek gedaan naar de interactie tussen bouwtoezicht en bouwbedrijven in de fase van vergunningverlening tot en met de oplevering van grote projecten.De afdeling Bouwtoezicht verleent voor grote bouwprojecten bouwvergunningen onder voorwaarden. Deze vergunning biedt het voordeel dat de investeringen in adviseurs kunnen worden gedaan kort voor de uitvoering van het betreffende bouwdeel. Problemen ontstaan echter wanneer de indiening van de nagekomen stukken aan bouwtoezicht niet tijdig plaatsvindt en de kwaliteit van het werk naar de mening van bouwtoezicht niet volstaat. In de praktijk leidt verstoring van het proces na vergunningverlening tot een spanningsveld tussen de afdeling Bouwtoezicht en de ontwikkelende partijen. Zeker wanneer door wijzigingen de overeenstemming tussen goedgekeurde tekeningen en de uitvoering ontbreekt, wordt controle op de veiligheid voor bouwtoezicht moeilijk. De afdeling constateert een trend dat er meer risico's worden genomen met betrekking tot de veiligheid.Uit het vooronderzoek naar de problemen komt naar voren dat de constatering van bouwtoezicht juist is. De contractering van constructeurs blijkt te beperkt te zijn om de gewenste kwaliteit te bereiken, de verdeling van verantwoordelijkheden is onduidelijk in het gefragmenteerde bouwproces en door tijdsdruk is er vaak sprake van foutieve en ontoereikende informatie. Dit wordt door de betrokken bouwbedrijven herkend. Als gevolg van deze problemen raakt ook het interactieproces met bouwtoezicht verstoord en is de administratieve en adviserende rol onvoldoende om de veiligheid te controleren. Er treedt een verschuiving op naar een meer sturende rol met een handhavingskarakter.Omdat het gaat om gedeelde problemen is ervoor gekozen de oplossing samen met de bouwbedrijven te gaan zoeken. In een brainstormsessie met vertegenwoordigers van bouwbedrijven en bouwtoezicht is een inventarisatie gemaakt van de problemen in het proces van vergunningverlening tot en met oplevering. Dit heeft geleid tot een Top 9 problemen. De belangrijkste problemen betreffen het ontbreken van een coördinator constructies, de wijzigingen in het ontwerp door de opdrachtgever, de onduidelijkheid over de rol van bouwtoezicht en het ontbreken van een procesmatige aanpak. Per probleem zijn vervolgens diverse oplossingen naar voren gebracht. Een cruciale rol wordt gezien in het organiseren van een startoverleg bij aanvang van de uitvoering van een project.
Original languageDutch
Supervisors/Advisors
  • van Aken, J.E., Supervisor
  • Wenselaar, W.J.H., Supervisor
  • Appel-Meulenbroek, H.A.J.A. (Rianne), Supervisor
Award date1 Jan 2005
Place of PublicationEindhoven
Publisher
Print ISBNs90-444-0507-1
Publication statusPublished - 2005

Bibliographical note

Eindverslag Bedrijfsopdracht ADMS.

Cite this